Entitat promotora i agrupada/ades

Som Mobilitat SCCL

Descripció del projecte

Som Mobilitat s’ha dotat d’estructura horitzontal participativa que s’articula a partir de 2 figures: grups locals (fan acció política des de la proximitat i actuen d’agents econòmics locals impulsant nous serveis de mobilitat elèctrica compartida) i comunitats (participen en la gestió operativa d’aparcaments i vehicles).

Al llarg dels anys s’han desenvolupat eines per impulsar l’apoderament dels grups locals (GL) i les comunitats, de manera que ha millorat la seva autonomia i impacte local. Amb la pandèmia, la tasca que fan ha quedat debilitada: és hora de revisar i millorar en clau 2.0 tot el que s’ha fet fins ara perquè esdevinguin agents locals empoderats i autònoms que puguin contribuir a la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible.

S’abordaran 4 línies de treball:

  1. Crear un nou mapa del coneixement compartit, escalable i replicable amb informació rellevant per als GL i les comunitats.
  2. Refer el mapa de finançament col·lectiu per agilitzar el finançament de nous vehicles.
  3. Dotar d’eines i recursos els GL i les comunitats perquè funcionin de forma autònoma i d’acord amb les necessitats locals.
  4. Avançar en la creació de l’Oficina de Coordinació i Suport als GL i a les Comunitats.
Dades de contacte

Maria Medina

maria.medina@sommobilitat.coop

930 18 51 37

Web i xarxes socials
InstagramYouTubeLinkedin
Sector d'activitat

Transport i logística

Àmbit territorial

Catalunya