Entitat promotora i agrupada/ades

Fil A L’agulla SCCL; Espai Ambiental SCCL; Associació Equal Saree;  Celobert. Arquitectura, Enginyeria I Urbanisme SCCL; Iacta Sociojuridica, Scclp; Perviure SCCL; L’apòstrof SCCL; Consultoria Coopdema SCCL

Descripció del projecte

El projecte promou la incorporació de la perspectiva ecofeminista al cohabitatge i als sectors econòmics implicats. També impulsa la intercooperació perquè s’integri l’experiència en el camp feminista, ecologista i del món del cohabitatge. Això es farà per mitjà de la sensibilització, la promoció i el desenvolupament d’eines que incorporin aquesta perspectiva i posin en relació diferents disciplines com la facilitació i l’acompanyament a persones i grups, la participació, l’assessorament econòmic i financer, l’arquitectura, l’urbanisme i l’enginyeria, el suport legal i la comunicació.

A través del projecte, es dona suport a les cooperatives per tal que puguin consolidar-se o donar-se a conèixer en un nou nínxol de mercat com és el de l’autopromoció del cohabitatge, un sector en creixement i en ple desenvolupament que mobilitza molt capital i molts agents. A través seu, es dinamitzen i impulsen dinàmiques ecofeministes en el territori.

La societat i el món està mostrant la urgència de tenir més en compte la sostenibilitat i, per tant, cal fer-ho ja, de manera immediata i intercooperativa per ser més fortes, generar aliances i tenir més impacte en l’entorn.

Dades de contacte

Mireia Parera

mireia@filalagulla.org

Web i xarxes socials
Sector d'activitat

Habitatge i arquitectura

Àmbit territorial

Catalunya