Entitat promotora i agrupada/ades

Som Gestió; Elder; Illa; Fundesplai; AXT; GATS; Fundació EH; Som Esqueix; Drop Campers

Descripció del projecte

El projecte Barri Singular respon a l’interès de diferents entitats de l’ESS a teixir oportunitats conjuntes i a construir mercat social a través de la producció i el consum de béns i serveis de base cooperativa, en l’entorn d’un territori molt delimitat: un barri. La idea és poder treballar conjuntament, des de la dinamització dels actius socioeconòmics existents al barri de Sant Cosme del Prat, per incidir en problemes i oportunitats que hi conviuen.

S’agrupen nou entitats amb presència i compromís al barri de Sant Cosme: Gats, Fundesplai, Som Gestió, El Camino d’Elder, Som Esqueix, Agricultura pel territori, Fundació Esperanzah, Drop Campers i Illa Campers. La proposta es fonamenta en 4 eixos principals: turisme sostenible (a través del projecte d’ampliació de l’alberg de Fundesplai), agricultures regeneratives (fusionant estructures ja existents i creant un hort vinculat a l’exposició temporal de Fundesplai), dinamització cooperativa de barri (generant activitats tractores de dinamització conjunta del comerç local) i estructures cooperatives de barri (a través de la compra desagregada d’habitatges amb dret de tanteig per destinar a habitatge cooperatiu a preu social).

Sector d'activitat
  • Hosteleria i restauració
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

El Prat de Llobregat

Dades de contacte

Olimpia Sánchez García

olimpia@somgestio.coop

772 895 781

Web i xarxes socials