Entitat promotora i agrupada/ades

La Fera Ferotge SCCL; La Pera Comunicació; Ekonomikon SCCL; Sotabosc Produccions SL

Descripció del projecte

Des de l’any 2018 La Fera Ferotge, SCCL, està duent a terme formació per a joves en situació de desocupació en mecànica de bicicleta elèctrica en un taller en el qual es du a terme reparació i electrificació de bicicletes, a partir de peces de bicicletes abandonades.

Durant aquest temps, s’ha pogut constatar una demanda creixent de serveis que inicialment es duien a terme de manera gratuïta, sobretot encàrrecs per part de l’Administració pública, que parteixen d’un interès creixent en la mobilitat sostenible i el caràcter social del projecte, però també demandes per part de privats. Així mateix, també s’ha observat que molts joves acaben la formació amb competències per professionalitzar-se i gestionar el seu propi negoci.

Al llarg del darrer trimestre de 2020, s’ha viscut una aturada econòmica degut a la crisi de la COVID-19, però el sector de la bicicleta accelera el seu mercat emergent. Si més no, la resta d’activitats econòmiques de la cooperativa es veuen paralitzades i part de la plantilla es troba en un ERTO. Per revertir la situació, La Fera Ferotge decideix liderar l’obertura del taller de cara al públic  amb la perspectiva d’una nova línia de negoci i la possible creació d’una nova cooperativa.

Sector d'activitat
  • Comerç
  • Educació i formació
Àmbit territorial

Vic

Dades de contacte

La Fera Ferotge

cooperativa@laferaferotge.cat

Web i xarxes socials
InstagramYouTube