Viticultura Metropolitana i Cooperativisme: la recuperació del conreu de la vinya a la Vall de Betlem, Badalona

El projecte neix a partir de la necessitat de recuperar la vinya del monestir de Sant Jeroni de la Murtra, de dignificar els entorns periurbans del Barcelonès Nord i la detecció de l’oportunitat de recuperar i revalorar la tradició vitivinícola de la ciutat de Badalona en un entorn patrimonial i natural singular.

Enfortim l’agricultura ecològica i social des de Collserola

La iniciativa té per objectiu la creació d’una cooperativa de segon grau entre les empreses
que gestionen la finca de Can Monmany i el desenvolupament de dues línies de negoci
conjuntes: un servei de distribució de fruita i verdura ecològica per a menjadors escolars i un servei d’assessorament dirigit a administracions i entitats per implementar projectes d’agricultura urbana, comunitària i social.