Sin categoría

Un dels objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa és facilitar eines i recursos per posar a l’abast de tota la ciutadania coneixement referent a l’economia social i cooperativa. És amb aquesta finalitat que s’ha treballat en l’elaboració de les Guiescoop, una col·lecció de guies que recullen els aspectes clau a tenir en compte a l’hora de crear una cooperativa de persones consumidores i usuàries, d’habitatge, de serveis, integral bé donar continuïtat empresarial a un projecte sota el model cooperatiu.

Guia per a la transformació a cooperativa

La guia elaborada al 2014 però actualitzada al 2018, pretén donar a conèixer els principals aspectes a considerar a l’hora de convertir una activitat econòmica i/o social en cooperativa, i ho fa partint de les situacions i motivacions més freqüents que han portat altres experiències a aquest canvi. I d’aquestes, també se n’han extret diferents modalitats de conversió que es mostren d’una manera ordenada, incloent els passos a seguir en cada cas, i aportant exemples concrets com són el testimoni de les cooperatives El Timbal i Vector 5.

La guia focalitza els processos de transformació jurídica d’una societat de capital i d’una associació a cooperativa, detallant-ne els tràmits; però també les possibilitats de conversió que no requereixen estrictament una transformació jurídica i que donen joc a múltiples situacions de conversió on es mantenen dues formes jurídiques en paral·lel (l’antiga entitat i la nova cooperativa), ja sigui de forma temporal o duradora.

També s’analitzen aspectes que tenen a veure amb la continuïtat de la propietat del negoci a la nova cooperativa o bé la socialització del negoci/activitat amb noves persones i col·lectius, així com aquella informació i documentació que pot ser transcendent en el procés.

Més enllà d’aprofundir en el procés de conversió a cooperativa, la guia també mostra les característiques principals del model cooperatiu, destacant-ne els aspectes jurídics-societaris, econòmics i fiscals, i que aporten al lector una introducció al món de les cooperatives.

La guia ha estat elaborada per les cooperatives Consultoria Coopdemà i Calidoscoop, i s’ha incorporat a la col·lecció Guiescoop. La podreu trobar a www.aracoop.coop/guiescoop.