BlogMón COMón CO

30 persones participen en el taller de Visió Estratègica per renovar les seves aptituds directives i d’estratègia empresarial

Dimecres dia 30 d’abril es va realitzar la segona sessió del mòdul de Visió Estratègica dins del marc de l’acció Visió estratègica, lideratge i comunicació per a la gestió directiva d’empreses de l’economia social i cooperativa

Aquesta trobada va tenir lloc a la Fundació EADA de Barcelona.

foto

La sessió, organitzada per aracoop, té per objectiu capacitar i professionalitzar en competències clau a persones amb responsabilitats directives dins d’una cooperativa. L’objectiu és dotar al participant d’una visió global de l’organització i de les eines necessàries per analitzar i comprendre l’empresa en el seu conjunt i ajudar-lo a formular un Pla estratègic.

Aquesta sessió forma part de l’acció Visió estratègica, lideratge i comunicació per a la gestió directiva d’empreses de l’economia social i cooperativa  del programa aracoop, un programa de formació directiva format per 3 mòduls formatius i l’elaboració d’un pla d’acció d’aplicació pràctica a l’empresa de cada participant.

L’acció ha despertat un gran interès- 50 persones estan participant en el programa , 20 d’elles realitzaran l’itinerari complet, mentre que les trenta restants faran un dels mòduls atenent les necessitats de cada cas.

Dins aquest primer mòdul de Visió Estratègica, avui hem assistit a la segona sessió en què s’ha tractat sobre temes com: la missió, la visió, els valors i el comportament que ha tenir un directiu a l’hora d’analitzar i dissenyar un pla estratègic per al seu negoci. Això s’ha complementat amb els temes abastits a la primera sessió: concepte i el paper de l’estratègia.

Un dels participants d’aquest taller, Jordi Riu de la cooperativa Llibreria la Gralla, comenta: “Aquest seminari ens dóna mètodes d’anàlisi que requereixen exigència per funcionar a un bon nivell i assolir els nostres objectius”. I afegeix: “Aquest taller té un vessant pràctic que fa que sigui molt aplicable als nostres casos personals”. Per la seva banda, el docent Jordi Mauri ha destacat que, “Els participants han demostrat molta actitud i interès durant la formació”.

Aquesta voluntat de renovació i millora que detectem en el sector són molt positius. Actualment, les cooperatives estan en un moment de transformació. En aquest context, l’agilitat per prendre decisions i per reconduir l’estratègia dins d’una companyia són aspectes en els que cal aprofundir. Amb aquesta acció, aracoop vol enfortir la capacitat de gestió de les cooperatives per a què aquestes treballin d’una forma més eficient i puguin formar part de l’ecosistema empresarial del segle XXI amb eines que els permetin ser competitius i sostenibles.

Avançar en la professionalització dels comandaments directius de les empreses de l’economia social i cooperativa serà un element clau a l’hora de dimensionar aquestes empreses no només a nivell nacional, sinó també en l’àmbit internacional, com a pilar fonamental de creixement empresarial.