Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Transició energètica.cat

Creació d’una oficina virtual, que sigui replicable, per visualitzar el projecte en base a la tecnologia desenvolupada per Som Energia en el seu portal (llenguatge obert) per tal d’afavorir l’impuls de la transició energètica.

Objectius:

  • Consolidar la plataforma entre les PIME’s i convertir-la en un referent en la transició energètica
  • Facilitar la transició energètica a petites i mitjanes empreses de tot el territori català, tant d’entorns urbans com rurals

S’identifica la necessitat de crear un espai de cooperació entre empreses cooperatives proveïdores de serveis en l’àmbit de la transició energètica, per tal de posicionar i visualitzar el sector.

La proposta de valor serà una plataforma tecnològica oberta que permet posar en contacte les empreses amb proveïdors tècnics de l’àmbit de la transició energètica, i l’impacte promoure la transició energètica a Catalunya.

Contacte: 

Arnau Vilardell i Víctor Naval, arnau.vilardell@sommobilitat.coop