Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

De Llinars a Catalunya

El projecte busca busca ampliar la dimensió del Centre Especial de Treball actual de Barcelona, aportant l’experiència i els serveis a les quatre províncies catalanes, creant delegacions a Girona, Tarragona i Lleida, per tal de seguir fomentant l’ocupació de persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial desenvolupant les tasques que les empreses volen externalitzar (outsourcing) des de la seu de l’empresa que externalitza.

 

Objectius:

  • Obrir tres noves delegacions amb seu física a Girona, Lleida i Tarragona
  • Fer viables les diferents delegacions al cap d’un any de la seva existència
  • Generar 33 contractes a persones amb discapacitat

Existeix una escassa participació de les persones amb discapcitat en el mercat de treball de Catalunya, sumant una taxa d’ocupació del 23,4%, mentre la taxa entre la població sense discapacitat és del 60,9%. Des del C.E.T. RAL hem vist que el principal obstacle que tenen les empreses ordinàries és el desconeixement i la desconfiança vers les persones treballadores amb discapacitat, motiu pel qual treballem com a intermediaris entre les dues parts i les funcions de les persones amb discapcitat es realitzen a la pròpia seu de l’empresa que externalitza.

La proposta de valor és realitzar la funció d’intermediaris entre persones amb discapacitat i empreses de treball ordinàries per tal de facilitat la confiança de l’empresa a l’hora de contractar persones d’aquest col·lectiu, gestionant l’adaptació de la persona treballadora al lloc de treball a través d’un seguiment sense càrrec a l’empresa.

Amb això es vol promoure la integració laboral de les persones amb discapacitat a través d’una feina normalitzada, amb contracte regular i condicions econòmiques òptimes; així com trencar les barreres que existeixen en la societat vers el col·lectiu.

 

Web: www.ral.cat