Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Territoris de cura

El projecte Territoris de cura s’emmarca sota el paraigües de l’economia de les cures, àmbit socioeconòmic que aporta una nova mirada envers la tensió existent entre el sistema econòmic capitalista heteropatriarcal actual i la sostenibilitat de la vida.

L’economia de les cures proposa posar la sostenibilitat de la vida en el centre del debat econòmic, entén que sense cura de la vida no és possible el benefici econòmic. Situa així les tasques de cura, aquelles necessàries pel sosteniment de la vida (cuinar, educar, donar suport emocional, acompanyar al metge…), en la base de l’economia mercantil. D’aquesta manera les dicotomies públic/privat, producció/reproducció, llar/mercat, treball/no treball es difuminen per avançar cap a l’enteniment de l’economia en un sentit ampli que incorpora els conceptes de vulnerabilitat universal i interdependència.

En els darrers anys, s’observa una “crisi de les cures” provocada per diferents factors culturals i socioeconòmics:

 • Envelliment de la població à augment de la demanda de cures de la gent gran.
 • Canvis en models de convivència familiaràmodel tradicional de família nuclear heterosexual associada a cures per part del gènere femení a una ampliació dels models familiars (famílies monoparentals, famílies reconstituides), canvi en les necessitats de cura.
 • Crisi econòmicaà agreujament cercle cura-desigualtat-precarietat ja que dones que treballen en l’àmbit de les cures treballen sota condicions de treball caracteritzades per baixos salaris i alt índex informalitat.
 • Retallades crisi econòmicaàhan mermat escassos serveis de cures existents alhora que ha disminuït la capacitat econòmica de les famílies per contractar serveis de cures, ha desencadenat una sobrecàrrega de tasques de cura assumida majoritàriament per dones de manera no remunerada.

En definitiva, es posa de manifest la necessitat de fer una reestructuració de les relacions-laborals, familiars, socials, institucionals- mitjançant les quals es duen a terme les tasques de cura. Es vol promoure la socialització de tots els actors socials i administracions públiques a l’hora de garantir una cura digna i de qualitat per tal de reduir les desigualtats socials/de gènere que caracteritzen provisió/recepció cures.

 • On esteu operant

Territoris de cura opera en quatre demarcacions territorials: Barcelona (Baix Llobregat-Esplugues), Catalunya Central (Bages-Sant Fruitós del Bages), Penedès (Baix Penedès-Cunit), Camp de Tarragona (Alt i Baix Camp).

 • Impacte esperat

Les accions previstes són:

BLOC 1. Sensibilització i socialització cures

 • Tallers de sensibilització sobre el treball de cures amb veïnat, associacions, agents socials i equips tècnics dels Ajuntaments.
 • passejada amb veinat, per identificar espais i bones pràctiques per la socialització del treball de cures.
 • Cine fòrum Cuidado Resbala.
 • Creació de portal web on s’identifiquen i visibilitzen iniciatives comunitàries sobre cures.
 • Sessió drets laborals treballadores de la llar.
 • Jornada treball de cures i economia social.

BLOC 2. Actuacions dirigides a desenvolupar nous projectes empresarials d’economia social

 • Tallers d’empoderament personal i col·lectiu persones interessades
 • Itineraris formatius·      Espais de suport mutu·      Treball projecte empresarial i estudi de mercat.·      Càpsules sobre cultura cooperativa i Economia Social i Solidària·      Acompanyament procés legal, econòmic i administratiu de constitució de cooperatives

Els resultats previstos són:

 • Sensibilització de sensibilitzen d’unes 30 persones en cada territori, unes 100 persones en total
 • Participació d’un 30% d’homes en les accions de sensibilització
 • Tallers adreçats a figures tècniques i polítiques dels ajuntaments.
 • Diagnosi de cures en cada territori a través del tallers i de les passejades.

 

 • Objectius del projecte

OBJECTIU GENERAL. Sensibilitzar i introduir en la comunitat local els conceptes de l’economia de les cures, del seu lloc central en l’articulació comunitària, obrint espais de diàleg i participació que facilitin el reconeixement social de la cura i promoguin noves respostes a les necessitats de cura des de l’àmbit de l’economia social que permetin trencar el cercle de cura-desigualtat-precarietat.

OBJECTIUS ESPECÍFICS.

 • Impulsar propostes de socialització de les responsabilitats de cura posant en valor tot allò que aporten al desenvolupament del benestar de les persones i les comunitats, fent-les visibles i situant-les en l’agenda comunitària i local de cada territori.
 • Detectar potencials iniciatives econòmiques i d’ocupació, transformadores i sostenibles, des de les que s’articulin propostes inclusives i democratitzadores de les tasques de cura, vinculades al foment de l’economia social i cooperativa.

 

 • Com naixeu

El projecte Territoris de cura neix a partir de dos projectes anteriors desenvolupats per la Fundació Surt: 2 diagnosis sobre el treball de cures a dos diferents barris de la ciutat de Barcelona i un projecte sobre socialització de les tasques de cura anomenat El Raval té cura.

A partir d’aquest bagatge i de l’evident necessitat d’avançar cap a maneres més justes de cobrir les necessitats de cura de la ciutadania neix Territoris de cura.

 • Missió i visió projecte

Missió: empoderament econòmic amb perspectiva de gènere

Treballar per la socialització de les tasques de cura i l’autonomia econòmica, a través d’un procés d’assessorament individual i col·lectiu. Desplegar suports per crear iniciatives d’emprenedoria col·lectiva per satisfer necessitat de la comunitat. Impulsar propostes d’economia social, solidària i de cura, tot incorporant una perspectiva feminista de l’economia.

Visió: Ser un projecte referent en la visibilització, el foment i la creació d’iniciatives d’economia de les cures en el marc de l’economia social i solidària. Treballar per a la responsabilitat col·lectiva, socialment visible i revalorada de les tasques de cura assumides històricament de manera remunerada i no remunerada per les dones.

 • Contacte

Ivana Soto León ivana.soto@surt.org
Meritxell Carbo meritxell.cargo@surt.org
Eduard Blasco eduard.blasco@surt.org
Fundació Surt 933428380

 • Xarxes en les que esteu presents

Treballem de conjuntament amb els 3 ateneus referents de cadascú dels 4 territoris d’actuació: Ateneu de la Catalunya Central, Coopcamp i Ateneu del Baix Llobregat. A més ens coordinem per executar les diferents accions previstes amb els Ajuntaments de Cunit, Sant Fruitós del Bages i Esplugues de Llobregat.