BlogVisió COVisió CO destacat

Tendencias-Consumo-014-460x300Davant els canvis de tendència en les maneres de consumir actuals les cooperatives han de cercar maneres per adequar la seva relació amb les persones sòcies i els clients i donar resposta a les seves demandes.

L’impacte de les noves tecnologies, la globalització i la immigració -que han incorporat noves cultures-; el desenvolupament de noves formes d’organització familiar i la prolongació de l’esperança de vida són alguns dels elements que estan transformant la societat. Si hi sumem alguns factors polítics com la recerca d’alternatives -moviments antiglobalització, postures ecologistes coherents- i altres variants apolítiques de gent que senzillament cerca millorar la salut a través d’una bona alimentació; completem la major part dels factors que han provocat els canvis de model de consum de què som testimonis i que han generat el naixement d’altres maneres de produir i de vendre.

És per tot això que les cooperatives repensen, innoven i exploren noves fórmules amb l’afany d’estar a l’avantguarda del què les noves tecnologies poden posar a l’abast dels seus departaments de màrqueting i de retail, en la implementació de millores pel que fa a les compres per internet, a l’anàlisi dels perfils i necessitats dels consumidors, i el servei al soci i client a través d’una formació que integra valors cooperatius amb una formació específica de servei.

El model consum es troba en una transformació constant i el consumidor constata que tot i l’àmplia oferta que li arriba, l’efecte demanda el posa en el centre de l’objectiu estratègic de la cooperativa i aquestes afronten aquests canvis amb prudència i a la vegada amb la celeritat necessària per a no quedar enrere d’un nou mercat social exigent, transformador i qualitativament ben informat.

 

Quim Sicília
President de la Federació de Cooperatives de Consumidors i Usuaris de Catalunya

1 comentari

Comments are closed.