Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Cooperatitzem la producció de pellets de fusta de proximitat

Fabricació i distribució de pellets de fusta de proximitat a la zona del Pirineu i Aran transformant l’empresa Pellets del Pirineu SL en Som Biomassa SCCL.

Objectius i reptes del projecte:

Cooperativitzar la producció de pellets transformant la societat limitada en cooperativa, augmentant el nombre de socis, consolidant la producció industrial en un zona sense fàbriques i fomentant l’ús de biocombustibles i la organització empresarial cooperativa.

Es dirigeix a persones i entitats que dispossin de calderes i estufes de pellets en l’àrea del Pirineu i Aran i neix de la necessitat que es detecta de transformar els residus de la fusta local per subministrar biocombustible de proximitat. Necessitavem augmentar els socis mitjançant una figura jurídica que permetés el mateix grau d’implicació i responsabilitat, augmentar la competitivitat i la ocupació. La idea neix de les dificultats de generar valor afegit a l’explotació forestal per part de l’empresa Francalou i de consumidors de pellets que no en troben de proximitat.

La proposta de valor és abastir la demanda creixent de pellets de fusta a les comarques del Pirineu i Aran generant una indústria inexistent a la zona.

L’impacte social és el foment d’una indústria sostenible i creació de noves cooperatives al Pirineu i Aran que segueixin el nostre exemple.

Xarxes i contacte

  • Armand Simon Llanes, secretari de la cooperativa
  • Mòbil: 696535199 armandsimon2002@yahoo.es