Visió COVisió CO destacat

El 12 de setembre comença el Seminari III de Competències professionals per a persones amb responsabilitats directives d’empreses d’economia social i coopertaiva.

Aquest seminari té com a objectius aportar una visió global de l’organització, estudiar i analitzar els propis  models de negoci, analitzar tendències de l’entorn, valorar els recursos de l’organització, fortaleses i debilitats i capacitat de desenvolupar avantatges competitius sostenibles, desenvolupar habilitats directives com Autogestió i Eficàcia Personal, la Comunicació Eficaç o el Lideratge Col·laboratiu, i conèixer com dur a terme una bona Planificació Comercial.

Els continguts són a càrrec de l’escola de negocis Fundació Eada i consten d’un temari basat en la visió estratègica i model de negoci, l’autogestió i eficàcia personal, i la comunicació eficaç en públic i amb grups d’interès.

Les inscripcions al seminari estan obertes fins a exhaurir les 5 places que queden lliures. Hi ha un nombre limitat de persones participants per organització.

Podeu sol·licitar de participar en el seminari a través d’aquest enllaç.