Visió CO

DSC_3688En aquests moments en què la recuperació econòmica comença a ser una realitat no podem deixar d’obviar que les conseqüències de la crisi són evidents a la nostra societat. En aquest entorn, el nostre compromís és impulsar totes aquelles mesures orientades a crear un model de creixement estable, sostenible que sigui generador d’ocupació de qualitat i ens permeti mantenir i millorar la cohesió social i territorial del país.

En aquest sentit, l’economia social i cooperativa representa una gran oportunitat. Aquest corrent empresarial aporta molts elements que ens poden ajudar a reescriure el nostre model econòmic per tal que doni resposta als reptes econòmics, socials i ambientals del període postcrisi.

Les actuals tendències empresarials estan portant cap a fórmules de gestió que entronquen amb les maneres de fer pròpies de l’economia social i cooperativa. La gestió col·laborativa, la centralitat de les persones i la responsabilitat social s’estan imposant en el sector empresarial en el marc d’una renovada sensibilitat social respecte a la incidència de l’activitat empresarial en la vida de les persones.

A Catalunya, l’economia social i cooperativa és una realitat formada avui a Catalunya per més d’11.000 empreses i entitats que donen feina a 149.400 persones i que mouen al voltant d’11.700 milions d’euros, un 6% del PIB català.

Sent unes xifres importants, cal fixar-se també en la seva aportació qualitativa: la flexibilitat i adaptabilitat als canvis, l’aposta pel talent intern, la contribució al desenvolupament territorial, el potencial per a la cooperació públic-privada, les aportacions en el marc de la inserció de persones excloses del mercat laboral o del desenvolupament sostenible.

És per aquest motiu que el Govern vol donar un impuls decidit a l’economia social i cooperativa, per renovar-la, enfortir-la i ampliar-la per tal que desenvolupi totes les seves potencialitats.

La reforma de la llei de cooperatives i el programa aracoop han de ser els dos puntals des dels quals el Govern, en col·laboració estreta amb les entitats representatives de l’economia social ha d’impulsar la creació de nous projectes, l’enfortiment i creixement de les empreses i entitats existents i també molt especialment, la visibilitat i posicionament d’aquesta manera de fer empresa en el conjunt de la societat.

El pla aracoop representa un compromís del Govern amb el desenvolupament de totes les potencialitats de l’economia social i cooperativa, compromís i vocació compartides per les més de 80 entitats i institucions col·laboradores. Amb les activitats previstes en el programa contribuirem a posicionar aquesta manera de fer empresa com un model empresarial clau per a l’economia del segle XXI.

FELIP PUIG, conseller d’Empresa i Ocupació