Entitat promotora i agrupada/ades

Tandem Go, SCCL; Core Soluciones Tecnlogoicas SL; Megàfon Serveis de Comunicació Ètics i Solidaris SCCL; Previsora General MPS; Obertament, Associació Catalana per a la Lluita contra l’Estigma en Salut Mental; Sport2live; Fundació Joia

Descripció del projecte

Tandem Go ofereix una solució de retribució flexible a organitzacions de l’economia social i el tercer sector, a través d’un sistema digital amb un potencial de més de 340 organitzacions clientes i 4.170 treballadores. A través de la plataforma de retribució flexible, les persones treballadores poden destinar part del seu sou a serveis que estan exempts de tributar IRPF (restauració, transport, escola bressol, assegurança mèdica i formació), de manera que augmenten el seu poder adquisitiu.

Partint d’aquesta realitat ja existent, es vol donar resposta a 2 necessitats identificades arran de la COVID:
– Millorar la qualitat de vida de les organitzacions i treballadores de l’ESS especialment pel que fa a benestar emocional i físic, que han patit un retrocés degut a la COVID.
– Incrementar les vendes de les organitzacions de l’ESS oferint un nou canal de venda en línia adreçat a un públic objectiu concret.

Per donar resposta a aquestes necessitats, es crea una nova línia de negoci mitjançant la intercooperació. El projecte proposa ampliar el catàleg de serveis actualment disponibles a la plataforma en línia, oferint serveis de l’ESS tant a organitzacions com a les persones treballadores, que contribueixin al seu estalvi, millorin el seu benestar i promoguin la venda de serveis de l’ESS.

Aquests serveis són principalment de benestar emocional i físic, assegurances i béns de consum: servei d’entrenament (coaching) en línia individual, formació en línia en la gestió de la salut mental dels equips, programes en línia d’entrenament físic, assegurances de baixes per a autònoms, etc.

Dades de contacte

Jaume Oller i Marta Dalmau

hola@tandemgo.coop

722 83 60 10

Web i xarxes socials
Linkedin
Sector d'activitat

Serveis d’assessoria i gestoria

Àmbit territorial

Catalunya i Estat