Entitat promotora i agrupada/ades

SERSA, serveis socials i administratius, SCCL, Serproas, SCCL; Coperhabitat, SCCL; Mares de dia, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte consisteix en una proposta agrupada de quatre cooperatives que porta a terme una actuació estratègica, sectorial i territorial per aprofitar i millorar l’atenció privada,
generadora d’ocupació, com una oportunitat de mercat a comarques i poblacions mitjanes i grans, mitjançant actuacions de millora de l’enfortiment empresarial, l’adaptació a les TIC i la implantació de plans de cmunicació.

La necessitat del projecte és identificada arrel d’un anàlisi en profunditat elaborat per les mateixes cooperatives, es van identificar les febleses i les oportunitats a partir de les quals es va desenvolupar el pla de treball.

El projecte incideix en diferents àrees i identifica la millora que hi cal implementar. El valor del projecte ve donat per la suma de les mesures proposades, i s’espera veure’n l’impacte en les diferents cooperatives agrupades en relació al nou dinamisme i les millores interdepartamentals i d’intercooperació que s’hi han introduït.

Objectius/ reptes del projecte
  • Enfortiment empresarial de les àrees de promoció i vendes, control i millora de la qualitat, imatge i marca, entre d’altres.