Entitat promotora i agrupada/ades

Cooperativa Eixarcolant, SCCL

Breu descripció del projecte

El projecte neix com a resposta als fenòmens de la intensificació de l’agricultura, la globalització i la pèrdua del coneixement i usos de les plantes silvestres (cultivades o no cultivades), que han provocat una pèrdua de la diversitat alimentària, l’empobriment rural i l’homogeneïtzació del mosaic agroforestal. Per això cal desenvolupar l’ús sostenible d’aquestes plantes com a base de la seguretat alimentària. La idea neix partint de la tesi doctoral de Marc Talavera Roma.

El projecte consisteix en una proposta de dinamització territorial que treballa per a la recuperació de varietats tradicionals i espècies silvestres comestibles, del seu cultiu i consum, com una de les eines més poderoses que tenim per transformar el sistema agroalimentari.
Engloba projectes de formació i divulgació, recerca aplicada, dinamització territorial, conscienciació i incidència política, perquè totes i tots decidim, amb el nostre consum, com és el territori que ens envolta i quin llegat deixem a les generacions futures.

L’impacte esperat del projecte al llarg teminir és una societat conscient que existeix un model agroalimentari més sostenible i sa, per afavorir que les varietats tradicionals i espècies silvestres passin a formar part de la dieta de tothom, i contribueixin així a un model agrari més sostenible i just.

Pensem que l’enfortiment de les xarxes d’ESS i la generació de nous vincles entre el petit comerç i l’ESS han de ser la base per a futures accions de transformació econòmica de la nostra societat, en què el treball ben fet, el servei al ciutadà i l’enfocament social en la presa de decisions democràtiques estan cridats a tenir un paper fonamental.

Objectius/ reptes del projecte
  • Promoure el coneixement, el cultiu, la comercialització i el consum d’espècies silvestres comestibles i varietats agrícoles tradicionals com a elements clau per avançar vers la dinamització territorial, el desenvolupament rural sostenible, la resiliència al canvi climàtic, la sobirania alimentària i l’alimentació de qualitat.
Indicadors d’ocupació i creació cooperatives
  • 6 llocs de treball
  • 2 cooperatives
Dades de contacte

Persona de contacte
Marc Talavera
info@eixarcolant.cat
933 600 387

Web
http://www.eixarcolant.cat

Xarxes socials
Instagram