Entitat promotora i agrupada/ades

L’Economat Social SCCL

Descripció del projecte

El projecte que descrivim proposa enfortir i dinamitzar l’activitat econòmica al barri de Roquetes de Barcelona, mitjançant una iniciativa comercial emmarcada en l’ESS que pretén obrir una nova línia de negoci, alhora que representa obrir un nou mercat per a la Cooperativa.

Ho farem mitjançant una nova botiga de consum agroecològic, de proximitat i cooperativa, que l’Economat Social obrirà a l’edifici d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús que Cohabitatge Cooperatiu, SCCL, ha construït a Barcelona.

Amb aquest projecte no només enfortim i consolidem una iniciativa pionera en el consum agroecològic a la ciutat, sinó que també incidim directament en la dinamització econòmica del sector de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: el lloguer del local comercial, a banda de dinamitzar econòmicament l’entorn proper, també contribueix a l’assequibilitat del model d’aquest tipus d’habitatge. L’impacte econòmic recau principalment en la viabilitat del negoci i l’obertura d’una nova línia per a l’Economat Social, però indirectament té un impacte en l’ecosistema de l’habitatge cooperatiu i de l’economia social i solidària en general, ja que enforteix la creació de mercat social.

Sector d'activitat
  • Comerç
  • Alimentació i agricultura
Àmbit territorial

Catalunya

Dades de contacte

Marc Montaner

economatcoop@gmail.com

679 508 058

Web i xarxes socials
Instagram