Entitat promotora i agrupada/ades

Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures ESTEL SCCL

Descripció del projecte

En Òrbita és un projecte que pretén promoure i enfortir els lligams comunitaris entre les persones d’un territori a través de la divulgació i la pràctica de la cultura participativa aplicada a la millora del seu hàbitat urbà. Es tracta de reconèixer capacitats, endreçar-les i activar-les: posar-les En Òrbita.

El projecte, doncs, vol donar un impuls a la iniciativa creada per la cooperativa Estel, obrint nous mercats i consolidant i visibilitzant processos de treballs existents.

Aquest projecte permetrà consolidar els llocs de treball que es van crear fa dos anys i possibilitar que se’n creïn de nous, en un futur pròxim. Això té un impacte econòmic clar en l’entorn proper al de la cooperativa, però també un abast de caràcter comunitari i global, donat que l’activitat que es desenvolupa serveix per enfortir el canvi de paradigma en el model urbà i territorial. El projecte En Òrbita entén que aquesta és una necessitat que cal abordar com a societat, i que, en el context actual, és més necessari que mai.

Dades de contacte

Marc Deu Ferrer
marcdeu@plaestel.org
637 174 853

Web i xarxes socials
InstagramLinkedin
Sector d'activitat
  • Habitatge i arquitectura
  • Cultura i oci
Àmbit territorial

Àrea Metropolitana de Barcelona, Vallès Occidental