Entitat promotora i agrupada/ades

Versembrant SCCL

Descripció del projecte

Versembrant ambiciona obrir una nova línia de negoci que digitalitzi i transformi les metodologies de l’ensenyament musical, tant en centres de primària i secundària com a la vasta xarxa d’escoles de músiques del país.

L’objectiu és que a mitjà termini bona part d’aquesta xarxa hagi incorporat eines de composició, producció i enregistrament digitals que, malgrat que són d’ús habitual i obligatori a tot el circuit professional musical, segueixen sense tenir cap pes en una formació pràctica dels alumnes, encara massa enfocada a uns continguts verbalistes, centrats en la interpretació instrumental analògica i insuficients per al seu desenvolupament personal i professional.

Per fer-ho, la formació de docents és clau, i ni tan sols estan desenvolupades les eines formatives imprescindibles per dur-ho a terme. Versembrant, per la seva connexió amb desenes de centres educatius i pel seu vincle amb entitats educatives de referència en la formació de professors com l’ESMUC, l’IRE de la UDG o l’ICE de la UAB (adjuntem cartes de recomanació), té la confiança de la comunitat educativa per capgirar la situació amb cursos de formació en línia, presencials, edició de materials i pilotatges en centres educatius.

L’impacte general esperat amb el projecte és el de començar a transformar les metodologies i les perspectives pràctiques i teòriques amb les quals es realitza l’ensenyament musical a Catalunya, en tots els seus vessants. Aquesta transformació tindrà diferents vectors socials i educatius importants com són l’erradicació del biaix educatiu, el combat de la segregació escolar i el reforç de l’àmbit cultural.

Dades de contacte

Pau Llonch

pau@versembrant.cat

615 66 86 32

Web i xarxes socials
@versembrantYouTube
Sector d'activitat

Educació i formació

Àmbit territorial

Catalunya