Entitat promotora i agrupada/ades

Lleure Quàlia SCCL; La Temporada Targa SCCL; Associació l’Estel

Descripció del projecte

Degut a la crisi generada per la covid-19, actualment la cuina central que abasteix els menús dels menjadors escolars que es gestiona ha disminuït notablement l’activitat i està per sota de la seva capacitat. Per altra part, es troba que molts dels productors locals que fomenten una agricultura de consum responsable, en l’últim temps han perdut gran part de la destinació dels seus productes que anaven a mercats, restauració, cuines col·lectives…

Per fer front a aquests problemes, s’aposta per engegar un nou projecte multidimensional i d’envergadura territorial per activar l’activitat econòmica dels nostres productors i de les cooperatives implicades amb el projecte, i que a la vegada repercuteixi socialment per afavorir la situació en què es troben els col·lectius vulnerables i més afectats per la crisi.

El projecte se centra a rendibilitzar la cuina de Bellcaire a partir de tres eixos:

  • Reactivació econòmica dels productors locals.
  • Innovació i adaptació de l’activitat econòmica actual vinculada a la cuina de Bellcaire a la nova situació postcovid.
  • Registre d’un centre especial de treball per promocionar la contractació de persones amb diversitat funcional.
Sector d'activitat

Hosteleria i restauració

Àmbit territorial

Noguera, Segarra i Urgell

Dades de contacte

Lluís Nadal

lluis@lleurequalia.cat 

679 236 486

Web i xarxes socials
Instagram