BlogMón COMón CO

RSEaracoopEl passat 26 de febrer va tenir lloc la primera de les tres sessions col·lectives previstes en l’acció d’acompanyament per a la publicació de memòries de sostenibilitat Responsabilitat Social Corporativa.

La finalitat d’aquesta actuació és que cadascuna de les empreses participants elabori i publiqui la seva memòria de sostenibilitat seguint les directrius de la Guia per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat de GRI, versió G4, i els principis i indicadors de l’economia social.

Les cooperatives identificaran els seus grups d’interès i els impactes ambientals, socials i econòmics de la seva activitat, rebran suport expert per impulsar la millora continua per al desenvolupament sostenible de la cooperativa, i formació sobre el procés a seguir per elaborar la seva memòria de sostenibilitat segons G4 utilitzant una aplicació en línia 100% tutoritzada i guiada: G4 Template per a l’economia social.

RSEsectorParticipen en l’acció 16 empreses cooperatives de diferents sectors i de diversos punts del territori. Als més de 30 assistents ala primera sessió, en representació de les cooperatives participants, se’ls van oferir les eines i coneixements necessaris per començar a elaborar la seva memòria de sostenibilitat de l’any 2014. Les cooperatives participants publicaran la seva memòria de sostenibilitat el mes d’octubre de 2015, el que permetrà vRSEterritoriisualitzar l’impacte econòmic, social i ambiental de les empreses d’economia social i cooperativa.

 

La sessió va ser inaugurada per Xavier López, director general d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom del Govern de la Generalitat, que va posar en valor el model cooperatiu a Catalunya i la importància de poder mesurar i comunicar l’impacte positiu que les cooperatives tenen en la societat.

A la part teòrica de la sessió on es va presentar què són les memòries de sostenibilitat, què és la guia G4 i el GRI, i es van explicar els passos a seguir per identificar els grups d’interès i els impactes ambientals, socials i econòmics derivats de la seva activitat.

Les memòries elaborades segons la guia G4 s’han de basar en la “materialitat”, concepte que es refereix a la rellevància que tenen cadascun dels temes ambientals, socials i econòmics per al desenvolupament sostenible d’una organització. Per veure quins són els aspectes més rellevants, s’ha de seguir un procés de consulta als grups d’interès. A la sessió es van donar les instruccions i les eines perquè les cooperatives realitzin el seu anàlisi de materialitat, com a punt de partida per començar a elaborar la seva memòria de sostenibilitat.

La segona part de la sessió va ser pràctica i de treball en grup amb cada un dels consultors que faran l’acompanyament i assessorament individualitzat a cadascuna de les cooperatives.

Aquesta és la primera de tres sessions col·lectives que es duran a terme al llarg de l’any. Les sessions col·lectives es complementen amb aquest acompanyament individual a les empreses participants, que culminarà amb l’elaboració d’unes memòries de sostenibilitat per a cadascuna.