Món COMón CO

aracoopFesCoop

 

 

 

Un dels objectius del programa aracoop és promoure el model cooperatiu en totes les etapes educatives per tal que els joves, els emprenedors del futur, coneguin aquesta manera de fer empresa i la seva capacitat per generar a l’hora impacte econòmic i impacte social.

Amb aquest objectiu s’han posat en marxa tres accions dissenyades per adaptar-se, des de perspectives diferents, als entorns d’aprenentatge del nostre país.

FesCoop Una de les accions del programa és el FesCoop! Un programa que mostra el model d’empresa cooperativa a l’escola mitjançant un taller i sessions de treball en grup destinades a elaborar un pla d’empresa pels alumnes participants. Els plans d’empresa elaborats per alumnes de tot Catalunya competeixen en un concurs en què es premien els millors projectes per a cada etapa educativa.

El programa Fescoop està adreçat a l’alumnat i professorat de segon cicle de l’Ensenyament Secundari Obligatori, Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior. En l’edició 2014 el Fescoop va incidir en prop de 1400 alumnes, uns resultats molt satisfactoris que enguany ens proposem superar.

CoopAlumnesUna altra manera d’experimentar de primera mà els valors de l’economia social i cooperativa és mitjançant la creació de cooperatives d’alumnes. Aquesta acció es du a terme en centres d’Educació Primària i Secundària. En aquest cas, l’alumnat té l’oportunitat de crear un projecte comú de base col·laborativa, amb la constitució i creació d’una marca, l’elecció de càrrecs, la realització efectiva de l’activitat, i l’aplicació de resultats i distribució d’excedents. Aquest programa disposa d’un web on trobareu informació més detallada.

Finalment, per conèixer experiències reals de l’economia social i cooperativa es du a terme l’acció Conèixer i aprendre d’experiències d’empreses cooperatives” , en què grups d’alumnes de Secundària, Batxillerat i Formació Professional realitzen visites a cooperatives destacades del seu entorn. La visita es complementa amb orientació i suport a les escoles mitjançant materials didàctics per divulgar el cooperativisme.

Pots trobar tota la informació sobre aquestes accions a l’apartat Accions-Escoles del nostre web.