BlogMón COMón CO

Som testimonis de l’aparició de noves tendències econòmiques amb valors compartits amb l’economia social i el cooperativisme.

Un d’aquest nous models és l’anomenada Economia del Bé Comú, que recentment va celebrar a Barcelona la reunió internacional de delegats amb els màxims representants d’Europa i Amèrica Llatina on van estar presents algunes figures rellevants del cooperativisme català.

L’Economia del Bé Comú està desenvolupant a Barcelona un projecte pioner al món: el primer balanç del Bé Comú en un municipi a gran escala, es tracta del Districte d’Horta-Guinardó, amb més 250.000 de habitants.

montse_junyentPer conèixer més a fons aquest model econòmic, entrevistem Montse Junyent, coordinadora del grup de difusió, formació i educació de l’Economia del Bé Comú a Catalunya, així com autora de llibres sobre l’educació en valors per a joves i economia sostenible i del blog www.educarxtranformar, que ens mostra alguns punts interessants sobre l’EBC i el paper que pot jugar en àmbits bàsics de la societat com són l’educació i la formació.

 

 

Què és l’Economia de Bé Comú i quins valors promou?

MJ. L’EBC és una proposta de model socioeconòmic que basa les relacions econòmiques en els valors universals de la solidaritat, la sostenibilitat ecològica, la justícia social, la dignitat humana i la participació democràtica. Aquests són els valors que fan créixer les relacions humanes sanes i tenir unes bones relacions és font de felicitat, en canvi l’activitat econòmica premia altres actituds com la irresponsabilitat o l’egoisme. L’EBC proposa aplicar aquests valors a l’economia i canviar el binomi competència-benefici individual per cooperació-bé comú, d’aquesta manera els diners passen a ser un mitjà i no un objectiu, i la mesura de l’èxit es redefineix. En definitiva és un canvi de paradigma que ens ha de possibilitar viure de manera més sostenible perquè tots (nosaltres i les generacions futures) visquem de manera satisfactòria, és a dir, gaudint de benestar físic i també emocional.

Què pot aportar l’EBC a l’educació?

MJ. L’escola, però no només l’escola, també la família i la societat en general, ha d’educar en valors, per tant l’EBC pot ser una manera més d’apropar aquests valors als joves. Un canvi tan necessari com el que se’ns planteja com a societat ha de començar pel canvi personal, d’un mateix, i això requereix autoconeixement. Per això l’EBC també proposa introduir a l’escola unes àrees de coneixement que actualment no s’estan treballant tot el que caldria, com l’educació emocional, el coneixement del cos, el coneixement i l’experimentació de la natura, educació per exercir la democràcia i l’educació ètica.

Com es podria integrar l’EBC a les escoles i quins canvis suposaria respecte del model actual?

Qu
MJ. S’hauria de trobar espai a l’escola per incorporar aquestes àrees de coneixement i treballar la sostenibilitat de manera sistèmica, buscant l’arrel dels problemes i reflexionant amb sentit crític sobre les solucions. Això suposaria canvis en el currículum: més temps per a la música, la filosofia, les humanitats i una nova manera d’ensenyar que donés més protagonisme a l’alumne, amb noves metodologies, com per exemple la introducció de jocs per tractar temes complexos, i que incentivés la cooperació.

Si volem transformar el món en què vivim ens calen agents de canvi i per això, entre altres coses, hem d’educar en les emocions i l’esperit crític. Però també podem començar per canvis més petits com fer exercicis de democràcia participativa a l’aula, treballar l’emprenedoria des de la vessant social o introduir l’EBC a l’assignatura d’economia del Batxillerat social, per exemple.

Creieu que les cooperatives tenen una manera de fer empresa propera al model de l’EBC?

MJ. En el millor dels casos sí, perquè el cooperativisme es basa en valors compartits amb l’EBC. La solidaritat, la participació, la justícia o l’arrelament i compromís amb el territori, i per tant el bé comú, són principis bàsics de les cooperatives. L’EBC, a través del Balanç del bé comú, fa un pas més i permet mesurar com s’estan aplicant realment aquests principis i establir un pla de millora.

1 comentari

Comments are closed.