Món COMón COSin categoría

Cada vegada hi ha més persones sensibilitzades amb la idea que hem de caminar cap una societat més justa i igualitària i miren de contribuir a aquesta transformació en els diferents àmbits on incideixen, en els entorns laborals i familiars, en els espais d’oci, per citar-ne alguns, però també perceben un altre mitjà que afavorirà aquest canvi: una gestió dels estalvis responsable i un model de finançament alternatiu, que es contraposa amb els valors econòmics i socials que la banca tradicional promou.

Actualment existeix una àmplia gamma de productes en aquesta línia que ofereixen entitats que no sols tenen com a objectiu el benefici econòmic sinó que l’horitzó que es marquen és el de generar riquesa, millorar l’impacte social, que en definitiva es traduirà en un desenvolupament positiu que, alhora, contribuirà a la millora econòmica i social de manera sostenible i sostinguda.

Algunes de les entitats que ofereixen aquest tipus de productes les tenim en el nostre entorn, i en volem presentar una mostra.

coop57_aracoopCoop57 és un instrument financer que vol articular un sistema financer ètic que pugui oferir el major número de respostes possibles a les diferents necessitats financeres de la ciutadania i l’economia social i solidària.

Per aquest motiu es treballa en xarxa amb altres entitats emmarcades dins del moviment de les finances ètiques, com ara Caes, FETS, una associació de segon nivell que agrupa entitats catalanes del Tercer Sector i l’Economia Social i Solidària, Oikocredit, una coopxarxacoop57_aracooperativa que permet invertir els estalvis de forma ètica en projectes que lluiten contra la pobresa a països en vies de desenvolupament i Fiare, que pretén ser una eina al servei de la transformació social a través del finançament de projectes de l’economia social i solidària i la promoció d’una cultura de la intermediació financera, sota els principis de la transparència, la participació, la democràcia i el crèdit com a dret.

caixa-enginyersCaixa d’Enginyers és un grup cooperatiu de serveis amb la missió d’aportar als socis valor sostenible en els àmbits financer, professional i personal. Per fer-ho estableix relacions a llarg termini que es basen en l’ètica, el compromís i la confiança, i vetlla per la fortalesa del Grup com a mitjà per proporcionar un retorn als socis, els col·laboradors, les comunitats professionals i la societat.

bancaetica_aracoop

Triodos, una banc que s’autodenomina “diferent” perquè des de fa 35 anys està demostrant que es pot fer banca “d’una altra manera”. Una banca ètica i sostenible, que té en compte el benestar de les persones i el medi ambient. Que és transparent, propera i amb visió a llarg termini. I que entén el benefici com a resultes de la feina ben feta.

accio-solidaria-contra-aturAcció solidària contra l’atur, és una organització no governamental i sense ànim de lucre amb l’objectiu de mobilitzar la ciutadania i lluitar per canviar la situació d’injustícia amb solidaritat i no amb beneficència, creant nous llocs de treball. ASCA concedeix microcrèdits sense interès per a projectes que creen ocupació. Els únics requisits són que aquesta sigui estable i viable. Els projectes presentats provenen de persones aturades, dels serveis de promoció econòmica dels ajuntaments, els consells comarcals o d’altres organismes públics.

acaf_aracoop

Associació de Comunitats Autofinançades, són comunitats de 10 a 30 persones que progressen juntes, estalviant en comú, prenent crèdits del fons compartit i ajudant-se mútuament. Es tracta d’una metodologia molt potent i provada que ha demostrat que quasi tot tipus de persones poden millorar la seva situació econòmica i ampliar les seves xarxes de confiança mitjançant el recolzament mutu. Sota d’altres noms, aquest mètode ja és present a 45 països a tot el món, i a hores d’ara més de 30 milions de persones són membres d’aquestes comunitats.

 

Aquesta és sols són una mostra petita i diversa de les moltes entitats que es poden trobar que, tot i dedicar-se a un sector d’activitat per tradició dur i competitiu, han estat capaces de posar el focus en les persones i fer girar tota la maquinària entorn aquest eix amb uns resultats provadament encoratjadors.

 

1 comentari

Comments are closed.