Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…… 

Consolidació del model d’habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Catalunya a partir del suport a projectes existents, la difusió i la constitució de noves cooperatives,

PRESENTACIÓ

El projecte que es presentà comprenia tres línies de treball. En el primer cas, assegurar la correcte finalització de la fase de promoció dels habitatges cooperatius per part de La Borda i la posada en marxa de les seves activitats d’habitatges en règim de cessió d’ús i de consum per part de les persones sòcies. Aquesta primera línia, que permetria comptar amb un primer referent de projecte innovador al país, es complementava amb un segon moment en el que el conjunt del coneixement i les experteses acumulades per La Borda en aquests anys, es posessin a disposició el públic general i de nous projectes o grups emergents. Finalment, la tercera línia de treball passa per la generació d’eines per la gestió dels habitatges i el consum cooperatiu i per la realització d’estudis vinculats a la superació d’un dels principals factors limitants per l’extensió d’aquest model de cooperativisme al territori, l’accés al finançament.

El projecte opera al conjunt del territori català. Si bé la primera de les línies de treball es concentra al mateix projecte de La Borda, a Barcelona, la part de difusió, extensió i promoció del model cooperatiu d’habtitatges en cessió d’ús (HCU) s’està fent de la mà de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius i de xarxes d’entitats del territori, amb la pretensió de realitzar accions arreu del territori català. Creiem a més a més que les eines que es generaran, així com els continguts de recerca i de difusió tindran també un impacte general, i més enllà de Catalunya.

IMPACTE ESPERAT

Els impactes del projecte seran de divers ordre, atenent a les diferents línies de treball. En el primer dels casos, es col·labora en la finalització de l’edifici d’habitatges de La Borda, que per nombroses vessants presenta components innovadors i transformadors. En segona instància, es cerca posar a l’abast dels conjunt de la ciutadania i de grups d’interès, informació i elements clau del model i de la posada en marxa de nous projectes, mentre que per la part d’eines de gestió i recerca, es preveu concloure el projecte amb una eina digital adequada i dissenyada per la singular naturalesa d’aquests projectes cooperatius, per una banda, i per l’altre, amb els elements clau per dissenyar eines financeres que es puguin posar al servei de l’extensió del model pel conjunt dels territoris.

COM NAIXEU

Habitatges La Borda és una cooperativa mixta d’habitatges en règim de cessió d’ús i de persones consumidores i usuàries constituïda el 2014. El 2015 aconsegueix un sòl en dret de superfície per part de l’Ajuntament de Barcelona al recinte de Can Batlló, a partir de les demandes comunitàries i del teixit veïnal i cooperatiu. El febrer de 2017 inicia les obres de construcció, que es preveuen concloure l’estiu de 2018, per poder iniciar les seves activitats a finals d’any. Els equips tècnics de suport a La Borda, principalment les cooperatives La Ciutat Invisible i Lacol, SCCL, juntament amb altres persones i entitats, decideixen el 2016 posar en marxa La Dinamo Fundació, a partir d’una aportació de capital fundacional, i amb l’objectiu de fer extensiu el model i les propostes transformadores de La Borda. El 2017 ambdues entitats signen un conveni de col·laboració que segella el compromís compartit de treball en la promoció i la replicació d’experiències arreu del territori.

MISSIÓ I VISIÓ

Ambdues entitats comparteixen la voluntat de revertir les actuals tendències associades a l’accés a l’habitatge, basades en fenòmens especulatius i de lucre individual, i generar alternatives per posar a l’abast del conjunt de la població, i en especial, a les classes socials més desafavorides, un model d’accés a un habitatge digne, assequible, eficient, accessible i a través de fórmules de gestió col·lectiva i democràtica, sense ànim de lucre, i basades en les comunitats i el territori. La constatació que els fenòmens especulatius i de lucre tenen la seva arrel en la relació de propietat individual de l’habitatge, es proposa la propietat col·lectiva i cooperativitzada d’edificis i habitatges per una banda, i la cessió d’ús indefinida en el temps com a forma de relació de les persones amb l’habitatge que ocupen.

CONTACTE

info@laborda.coop, @BordaCoop

info@ladinamofundacio.org, @ladinamo_

XARXES

Ambdues entitats som sòcies de la XES i del Coop57.