Visió COVisió CO destacat
TRANSFORMACIÓ SOCIAL

L’economia social a Catalunya ja representa el 2,2% del seu producte interior brut (PIB). Un dels principals motors que la mouen són les més de 4.000 cooperatives existents el 2017, que suposen gairebé el 40% de les empreses del sector, segons les dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.

El programa Projectes Singulars ajuda a enfortir aquest teixit i a generar ocupació en l’àmbit de l’economia social i el cooperativisme, que es desenvolupa en paral·lel i complementàriament als Ateneus Cooperatius. Són dues de les branques d’actuació del Programa aracoop, un instrument de foment de l’ocupació i de suport a projectes de creació i creixement d’economia social i cooperativa a Catalunya, promogut pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

S’impulsen projectes per tot Catalunya

Els Projectes Singulars generen ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses i nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del mateix sector d’activitat o del territori.

El 2017 van donar suport a 56 projectes de tot el territori català d’àmbits tan diversos com, per exemple, l’agrari, els habitatges, la cultura i mitjans de comunicació o la inserció laboral a través de centres especials de treball o empreses d’inserció.

Per què impulsen el cooperativisme?

Les empreses cooperatives contribueixen a promoure un desenvolupament local basat en una economia sostenible i d’arrelament al territori, així com a preservar el model de cohesió social. Aquests elements, d’acord amb el nou marc fixat per la Unió Europea en l’estratègia Europa 2020, serveixen per millorar a llarg termini la reactivació econòmica, la competitivitat de l’economia i l’ocupació.


Contingut ofert pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 

Font: www.bizbarcelona.com