Món COMón CO

DICdesenvolupamenteconomicEl model cooperatiu genera ocupació estable i de qualitat, promovent l’estabilitat laboral, l’equitat de gènere i la igualtat d’oportunitats. Així com valor afegit segons l’anàlisi del perfil de les persones consumidores i usuàries de cooperatives de Catalunya realitzat per la Federació de cooperatives de Treball de Catalunya, que constata que els serveis i productes cooperatius són percebuts de major qualitat, associats a valors positius com ara la confiança i el compromís. Tot plegat ha generat un creixement en el consum cooperatiu en els darrers 5 anys.

Un altre aspecte significatiu és la proximitat, cosa que es posa de manifest en l’anuari socioeconòmic de la Federació de cooperatives Agràries on es destaca el creixement dels aliments km0, la millora de qualitat que suposen les denominacions d’origen i les indicacions geogràfiques protegides i el fet que els principals productors d’alguns dels productes líders de mercat en el nostre país, com ara l’arròs, l’ametlla, l’avellana i la fruita, siguin cooperatives.

Per acabar no podem deixar d’esmentar el finançament i assegurances ètiques i responsables, on el sector cooperatiu està prenent un paper vital per a la transformació econòmica que la societat exigeix.

Cooperatives_desenvolupament_economic_aracoopLes cooperatives aporten 4.572M al PiB, generen més de 40.000 llocs de treball, que representa un increment del 10% respecte el 2010.

Les cooperatives agràries protegeixen l’economia dels territoris amb més de 77.000 pagesos vinculats a cooperatives.

Les cooperatives de consumidors i usuaris compten amb més de 1.800.000 persones associades a consum.

Les cooperatives de treball compten amb un 81% de contractació indefinida i més del 47% d’ocupació femenina, amb més de 3.000 cooperatives presents en tots els sectors d’activitat.