Món COMón CO
Món CO | Món CO

Les cooperatives i el compromís amb la comunitat

DICcompromiscomunitatLes cooperatives són agents presents i actius als territoris que fomenten l’arrelament i la socialització locals.

Estan presents en la cultura amb la creació de continguts, la distribució de productes culturals, la valorització i custodia d’espais històrics i la programació d’espectacles. També estan presents en els mitjans de comunicació.

La fórmula cooperativa també és una opció en la creació d’habitatge, amb un model no especulatiu d’accés i ús de l’habitatge.

coopertaives_comunitat_aracoopEl sector cooperatiu basa el seu funcionalment en la col·laboració i la cooperació, és per això que també existeix una gran facilitat en la intercooperció així com en la col·laboració amb el sector públic i el teixit associatiu.

A Catalunya el sector cooperatiu té un pes molt significatiu, amb una de cada quatre persones vinculades al cooperativisme, més de 25.000 habitatges cooperatius construïts en 25 anys i 3.900 cooperatives actives presents en tot el territori, per citar algunes xifres.