Visió COVisió CO destacat

En els 6 primers mesos de l’any 2016 s’han creat 86 noves cooperatives. Si ho comparem amb el mateix període de l’any anterior s’observa un creixement d’un 56% en la creació de cooperatives, una bona notícia, especialment tenint en compte que venim de dos anys de descensos en la constitució de cooperatives.Creacio_cooperatives_aracoop

Una de les principals causes d’aquest creixement està en la de constituir cooperatives inicialment amb només dos socis (abans se’n necessitaven 3), 10 en el cas de les cooperatives de consumidors d’usuaris. Aquesta possibilitat es va incloure en la Llei de Cooperatives aprovada el mes de juliol de 2015. De les 86 cooperatives creades enguany, 42 (un 49%%) són cooperatives amb dues persones sòcies.

Aquesta previsió legal així, compliria amb l’objectiu amb el qual va ser introduïda: facilitar la creació de cooperatives. Si mirem l’evolució per mesos, veiem, però, que l’efecte va trigar una mica a notar-se ja que en els primers mesos gairebé no va haver-hi creació de cooperatives amb dos socis, però a partir de desembre de 2015 es produeix un important augment d’aquesta modalitat de cooperativa, que impulsa a l’alça la creació de cooperatives.

 

CreacioCooperatives_aracoop

Per branques la immensa majoria de les cooperatives creades enguany (81) són de treball, també se n’han creat 3 de serveis, 3 de consum i 1 d’habitatge. Pel que fa a les cooperatives de 2 socis, totes són de treball associat excepte una que és de serveis.

Les cooperatives de 2 socis han tingut una implantació forta a la de marcació de Barcelona (35 cooperatives creades), també se n’han constituït 3 a la demarcació de Girona, dues a Lleida, una a Tarragona i una altra a les Terres de l’Ebre.

Aquest impuls a la creació de cooperatives és una bona notícia que des d’aracoop acompanyarem oferint accions i recursos d’acompanyament a les noves iniciatives cooperatives.