BlogVisió COVisió CO destacat

Després d’un temps en què els indicadors econòmics s’han mostrat positius, s’estenen de nou els dubtes sobre l’economia mundial, degut, una altra vegada a les turbulències en el sector financer.

Per sota de les onades macroeconòmiques, ara creixents, ara decreixents, l’economia cooperativa va consolidant una clara tendència de millora. Aquesta tendència no és espectacular com a les bombolles especulatives, sinó pausada, gradual i sostinguda, el que fa pensar que no són focs d’artifici, sinó un canvi que es cou a foc lent.

“Les cooperatives van més que duplicar la creació d’ocupació respecte del conjunt de l’economia catalana”

La més clara d’aquestes dades és la xifra d’ocupació. Les cooperatives van més que duplicar la creació d’ocupació respecte del conjunt de l’economia catalana. Així, al quart trimestre de 2015 hi havia 43.236 persones treballant a cooperatives, un 4,36% més que al mateix període de l’any anterior. El conjunt del mercat de treball català va créixer en un 1,77% en el mateix període, passant de 3.048.100 ocupats a 3.101,900.

Però aquest no és un comportament únicament de l’any 2015. Si analitzem tot el període de crisi, observem com les cooperatives han tingut un comportament clarament millor que el conjunt de l’economia quant a ocupació. En aquest quadre podem observar aquest comportament diferenciat.

Població ocupada en cooperatives Població ocupada
var. Trimestral var. Interanual var. Trimestral var. Interanual
1T2007 41.878 3.461,10
2T2007 42.330 1,08% 3.508,70 1,38%
3T2007 42.581 0,59% 3.525,30 0,47%
4T2007 42.359 -0,52% 3.547,30 0,62%
1T2008 41.036 -3,12% -2,01% 3.534,50 -0,36% 2,12%
2T2008 40.975 -0,15% -3,20% 3.549,70 0,43% 1,17%
3T2008 41.123 0,36% -3,42% 3.495,30 -1,53% -0,85%
4T2008 41.200 0,19% -2,74% 3.399,00 -2,76% -4,18%
1T2009 39.390 -4,39% -4,01% 3.230,20 -4,97% -8,61%
2T2009 39.075 -0,80% -4,64% 3.189,60 -1,26% -10,14%
3T2009 39.155 0,20% -4,79% 3.199,20 0,30% -8,47%
4T2009 39.545 1,00% -4,02% 3.136,40 -1,96% -7,73%
1T2010 38.685 -2,17% -1,79% 3.098,90 -1,20% -4,06%
2T2010 38.169 -1,33% -2,32% 3.141,60 1,38% -1,50%
3T2010 39.313 3,00% 0,40% 3.176,10 1,10% -0,72%
4T2010 39.210 -0,26% -0,85% 3.133,50 -1,34% -0,09%
1T2011 38.307 -2,30% -0,98% 3.099,50 -1,09% 0,02%
2T2011 37.988 -0,83% -0,47% 3.135,40 1,16% -0,20%
3T2011 37.721 -0,70% -4,05% 3.076,60 -1,88% -3,13%
4T2011 37.886 0,44% -3,38% 3.006,80 -2,27% -4,04%
1T2012 37.799 -0,23% -1,33% 2.939,90 -2,22% -5,15%
2T2012 38.134 0,89% 0,38% 2.920,80 -0,65% -6,84%
3T2012 38.546 1,08% 2,19% 2.884,50 -1,24% -6,24%
4T2012 37.752 -2,06% -0,35% 2.811,40 -2,53% -6,50%
1T2013 36.919 -2,21% -2,33% 2.775,70 -1,27% -5,59%
2T2013 37.977 2,87% -0,41% 2.787,50 0,43% -4,56%
3T2013 39.034 2,78% 1,27% 2.839,70 1,87% -1,55%
4T2013 39.149 0,29% 3,70% 2.865,10 0,89% 1,91%
1T2014 38.966 -0,47% 5,54% 2.960,10 3,32% 6,64%
2T2014 42.203 8,31% 11,13% 3.040,00 2,70% 9,06%
3T2014 40.401 -4,27% 3,50% 3.074,00 1,12% 8,25%
4T2014 41.323 2,28% 5,55% 3.048,00 -0,85% 6,38%
1T2015 40.823 -1,21% 4,77% 3.023,00 -0,82% 2,12%
2T2015 43.983 7,74% 4,22% 3.075,00 1,72% 1,15%
3T2015 42.232 -3,98% 4,53% 3.110,90 1,17% 1,20%
4T 2015 43.236 2,38% 4,63% 3.101,90 -0,29% 1,77%

 

En el quadre es veu nítidament que la crisi va afectar les cooperatives amb intensitat, com a tot el nostre sistema productiu i en els pitjors moments l’ocupació va arribar a reduir-se en un 12% en termes acumulats (primer trimestre de 2013). En aquell mateix trimestre, però el conjunt de l’economia acumulava una pèrdua de llocs de treball encara superior: més d’un 21%.

“les cooperatives van tornar a tenir un millor comportament, començant a crear ocupació abans i amb més intensitat”

A partir d’allà les xifres van anar millorant, tant per a les cooperatives, com per al conjunt de l’economia. Però les cooperatives van tornar a tenir un millor comportament, començant a crear ocupació abans i amb més intensitat. Això, unit a què la destrucció havia estat menor, va provocar que ja puntualment el 2014, i de forma consolidada l’any 2015, les xifres d’ocupació a cooperatives fossin similars o superiors a les que hi havia a l’inici de la crisi. Si al quart trimestre de 2007 hi havia 42.359 persones ocupades a cooperatives, a tancament de l’any passat eren gairebé un miler més: 43.236 (+2,07%). En contrast, al conjunt del mercat de treball encara li queden 460.000 llocs de treball per recuperar els nivells anteriors a l’esclat de la crisi (-12,66%).

En aquesta gràfica, prenent l’any 2007 com a base, es fa evident que l’evolució de llocs de treball és més positiva a les cooperatives que al conjunt de l’economia

Grafica_aracoop1

Com a conseqüència, la proporció de persones ocupades en cooperatives respecte del total ha pujat, des de l’1,21% a l’1,39%

Captura de pantalla 2016-02-19 a la(s) 22.41.37

 

 

 

 

 

 

 

Tot això és possible per diversos motius. El més clar és que la major part d’ocupació es crea en cooperatives de treball i, en aquestes, els treballadors són els socis, i per tant els propietaris de l’empresa. Com és lògic, aquests faran tot el possible per salvaguardar els llocs de treball. La flexibilitat amb què les cooperatives poden modificar el seu règim de treball els permet ser àgils per adaptar-se, i l’especial implicació dels treballadors i la seva condició de socis, i per tant, sobirans a l’hora de prendre decisions fan que els ajustos no es tradueixin en conflictivitat ni pèrdua de productivitat.

Però també hi ha altres fortaleses pròpies de les cooperatives que expliquen aquest comportament més enllà dels ajustos. Les cooperatives no tenen grans creixements basats en el crèdit, les seves participacions no són objecte d’especulació borsària i per tant es mantenen ancorades en l’economia real, al mateix temps que a les persones i al territori. Les cooperatives es creen per una necessitat social o econòmica dels seus membres i no per decisions d’inversió preses des d’un despatx d’una transnacional. Tot això les fa estar en contacte amb la realitat, ser sensibles als canvis, ser adaptables, resistents i resililents.

De nou, les dades ens demostren que les empreses cooperatives tenen un millor comportament que el conjunt de les empreses també quant a supervivència. En el periode 2009-2013, la supervivència mitjana de les cooperatives catalanes al primer any és d’un 92,84%, superior a les del conjunt d’empreses espanyoles (del 79,9%). Al cinquè any de vida, la supervivència és d’encara un 79,91%. Alguns estudis indiquen que, del conjunt de les empreses, el 50% no superen el cinquè any de vida.

Taula_aracoop

 

Aquest conjunt de dades posen de manifest que les cooperatives, lluny de la imatge que sovint se’n té, d’empreses febles, de gestió lenta i difícil i poc professionals, es mostren com empreses dinàmiques, que s’adapten millor que el conjunt del sector productiu als canvis de l’entorn i que tenen sens dubte un millor comportament en termes d’ocupació. Per tots aquests motius, les cooperatives es col·loquen a l’avantguarda de la recuperació. O potser convindria dir, de la recooperació.