BlogMón COMón CO

2016-06-02 Nerworking_aracoop_Bizbarcelona_2016.1

 

 

 

Aracoop ha organitzat una sessió de networking per a empreses d’economia social i cooperativa al bizbarcelona: una Cadena d’Intercooperació sota el títol “Fem economia social, fem-ho junts”.

En l’activitat han participat més de vint cooperatives i algunes fundacions i ha consistit en crear una Cadena d’Intercooperació amb un doble objectiu: per una banda potenciar les relacions entre diferents empreses d’economia social i cooperativa i d’una altra banda millorar la gestió i el funcionament intern dels equips de treball.

2016-06-02 Nerworking_aracoop_Bizbarcelona_2016.12Les persones participants han iniciat l’activitat presentant el seu producte ens uns breus speeches de 30 segons que han permès conèixer l’activitat econòmica i social a què es dedica cada organització. A continuació, les persones participants, organitzades en equips multidisciplinaris, han planificat i executat una cadena d’acció reacció amb eines bàsiques de construcció. Aquest procés ha aportat una perspectiva pràctica que pretén millorar les capacitats de funcionament intern empresarial abordant aspectes clau de l’organització democràtica d’una empresa d’economia social i cooperativa com ara la participació, la jerarquia horitzontal, el treball en equip i la convivència interna en entorns laborals.

 

2016-06-02 Nerworking_aracoop_Bizbarcelona_2016.20Cada equip ha construït un tram d’aquesta cadena d’intercooperació incorporant algun producte vinculat amb l’activitat pròpia de cada empresa, per acabar unint totes les parts de manera que s’ha creat un giny de més sis metres de llargada, afavorint així tant les relacions dins un grup com la comunicació entre els diferents equips.

Tot plegat ha servit per a què, amb cooperació, diàleg i implicació, s’hagin aconseguit els objectius de la jornada: millorar la coneixença entre les empreses participants, explorar en tècniques d’intercooperació i construir una reacció en cadena gràcies a la suma de tothom.

 

 

 

1 comentari

Comments are closed.