BlogVisió COVisió CO destacat
Blog | Visió CO | Visió CO destacat

Crear cooperatives ara és més fàcil

CreaCoUn dels principals objectius d’aracoop és promoure la creació de noves cooperatives. La nova Llei de cooperatives aprovada l’estiu passat inclou diverses mesures enfocades a facilitar i incentivar la creació de cooperatives, amb l’objectiu que cap projecte que es pugui materialitzar com a cooperativa deixi de fer-ho per la rigidesa normativa.

 

Reducció del nombre de socis

Sens dubte, la mesura estrella de la Llei quant a creació de cooperatives és la reducció de 3 a 2 el nombre mínim de socis per crear una cooperativa. La llei catalana segueix el camí doncs d’altres legislacions, com ara la del País Basc, que han pres aquesta mesura amb un notable èxit en l’augment de noves cooperatives creades. Des de l’entrada en vigor de la llei ja s’han creat 9 cooperatives amb 2 socis, el 17% del total.

Cal destacar també que, en el cas de les cooperatives de consum també s’ha reduït el nombre mínim de socis a 10 el què pot permetre que moltes organitzacions de consumidors que estan actuant en fórmules associatives, puguin fer-ho a partir d’ara en forma cooperativa.

Procediment express

Tot i que ja existia “de facto”, la nova llei eleva a norma legal el procediment express de constitució de cooperatives, segons el qual, els tràmits que s’han de fer davant del Registre de Cooperatives (certificació negativa de nom i constitució de la cooperativa) s’hagin de resoldre en un termini no superior a 48 hores des de l’entrada de la documentació a l’òrgan corresponent.

Ara bé, per acollir-se al procediment express, disponible per a per a constituir cooperatives agràries, de consumidors i usuaris, de serveis i de treball associat s’han d’utilitzar els models d’estatuts aprovats per Ordre  En aquest sentit el passat mes de novembre es van aprovar aquests models que podeu consultar aquí.

Canvis en el Fons de Reserva Obligatori

La Llei de cooperatives manté l’obligatorietat de les cooperatives de mantenir un Fons de Reserva, així com d’un Fons per a la Promoció i Formació Cooperatives, però hi introdueix canvis.

En el cas del Fons de Reserva Obligatori, es rebaixa del 30% al 20% el percentatge d’excedents que s’hi ha de destinar obligatòriament. Així mateix, a partir d’ara les cooperatives podran decidir establir la repartibilitat del citat fons en cas de dissolució de la cooperativa en un percentatge de fins el 50%, . Aquesta repartibilitat d’ha de reflectir als estatuts de la cooperativa i només pot afectar als als fons generats a partir de l’entrada en vigor de la llei i la corresponent modificació estatutària.

Cal tenir en compte que fins ara aquest Fons era irrepartible i en cas de dissolució s’havia de retornar al propi moviment cooperatiu, ara també s’han ampliat els possibles destinataris del fons com per exemple, una altra cooperativa o una entitat d’interès general sense ànim de lucre o una entitat pública que treballi per a finalitats del territori .

A més d’aquestes tres mesures, en conjunt, la Llei simplifica i millora la gestió de l’empresa cooperativa i en facilita el finançament i el creixement per tal que la fórmula cooperativa sigui una fórmula atractiva per tal que qualsevol projecte emprenedor pugui ser un projecte cooperatiu.