BlogVisió COVisió CO destacat

Entrevista a Josep Maria Fumat, president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya des de l’any 2007

Josep Maria López Fumat, president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Josep Maria López Fumat,
president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Què és una cooperativa d’ensenyament?

Una cooperativa d’ensenyament és un grup de persones amb l’ideal comú de donar un ensenyament de qualitat, basat en els valors i posant les persones al centre, que s’agrupen per desenvolupar aquesta tasca.

Aquesta és la resposta formal. La realitat, però, és que sovint una cooperativa d’ensenyament deriva d’una escola que ha cessat l’activitat o està a punt de fer-ho, i el grup de docents, o de pares i mares, o tots plegats, es reinventen en forma de cooperativa per donar continuïtat a l’activitat professional/vocacional que han estat desenvolupant fins llavors. Darrera aquest decisió, hi sol haver una convicció profunda de construir un model d’ensenyament participatiu, democràtic, honest i de qualitat.

Quin és el paper de les cooperatives d’ensenyament al costat de l’escola pública i privada?

És un complement de l’oferta tradicional. Ens trobem en un escenari amb oferta pública i oferta privada, que a grans trets es pot traduir en oferta religiosa i en escola/empresa amb ànim de lucre. En aquest context les escoles cooperatives ens definim com properes al model d’ensenyament públic amb el valor afegit d’integrar els valors cooperatius de democràcia, participació i transparència, entre altres, tant en la gestió com en el contingut pedagògic.

Les cooperatives d’ensenyament omplen un buit que deixa el model tradicional?

Ocupen l’espai de l’idealisme. Com en totes les professions n’hi ha que fan la feina i prou i altres que volem anar més enllà, aportar aquest valor afegit: formar els ciutadans del futur del nostre país amb valors i amb honestedat, a través d’un ensenyament de qualitat.

Una o dues fortaleses clares de les escoles cooperatives

La implicació. El model cooperatiu fa possible la implicació totes les parts, mestres, equip directiu, pares, alumnes… Tot aquest col·lectiu amb els mateixos objectius, els converteix en un equip imbatible.

I la llibertat. Autonomia per portar endavant les teves idees, els teus somnis, els teus projectes, conjuntament amb altre gent que tenen objectius paral·lels. Poder expressar i debatre com es volen fer les coses i portar ho a terme. Tothom té veu i vot, això dignifica les persones i les dota d’una força que multiplica les possibilitats d’èxit per molt

Des de la federació, com es treballa per fomentar els valors cooperatius, no sols com a model de gestió si no també com a línia pedagògica?

Nosaltres ensenyem a fer cooperatives fent cooperatives d’alumnes. Cal formar cooperativistes avui si volem cooperatives demà. Com va dir Steve Jobs ”lluita pels teus somnis perquè si no estaràs lluitant pels somnis dels altres”, nosaltres inculquem aquesta màxima, que s’apassionin per allò que fan. És per això, i amb la convicció profunda que aquest és el model del futur, que els proposem de transformar en cooperativa aquells projectes que sorgeixen dels grups escolars, com per exemple un grup de teatre.

S’ha fet una gran feina en aquest sentit, que s’ha materialitzat en la constitució de la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya. Una entitat de recent creació que es presentarà el proper 9 de maig a l’auditori de CaixaFòrum. En aquest acte es procedirà a la constitució de l’assemblea i revisió i aprovació dels estatuts de la Federació, la presentació de candidatures per formar part del Consell Rector de la Federació i les votacions i proclamació d’aquest òrgan de govern.

Tot plegat liderat i protagonitzat per alumnes, cosa que ens omple d’orgull i d’optimisme cap al futur del nostre país