BlogMón COMón CO
Blog | Món CO | Món CO

Enguany 60 noves Cooperatives d’Alumnes a Catalunya: escoles de la democràcia, ara més que mai!

I Trobada de Cooperatives Alumnes_aracoop.
El passat 13 de novembre es va celebrar la primera I Trobada de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, presidida pel conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, Felip Puig, i el president de la Federació Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, Josep Maria López Fumat.

La creació de cooperatives d’alumnes ha estat una de les línies de treball d’aracoop. Durant l’any 2015 s’ha acompanyat la creació de 28 cooperatives d’aquest tipus, que s’uneixen a les 20 que es van crear també en la primera edició del programa.

En la Trobada es va anunciar la imminent creació de la Federació de Cooperatives d’Alumnes de Catalunya, una iniciativa liderada per la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya, orientada a multiplicar el potencial de les cooperatives d’alumnes afavorint la intercooperació i la interconnexió, alhora que compartir experiències per millorar resultats.LogoFCEC

La Federació de Cooperatives d’Alumnes es crearà a imatge de les Federacions de Cooperatives existents. Aquesta nova Federació haurà de tenir un consell rector, escollit per una assemblea general i composat per entre 10 i 15 consellers que s’hauran de reunir un o dos cops l’any mínim. Durant el primer trimestre de 2016 està previst elaborar els estatuts i preparar l’assemblea de constitució de la nova federació.

 

Entrevista a Joan Segarra, director de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

 

Imagen 301 (2)Quina valoració se n’extrau del transcurs de la Jornada?

En fem una valoració molt positiva. Va ser un èxit de participació cosa que posa de manifest l’interès que desperta la iniciativa, i aquest és per a nosaltres el millor indicador de la Jornada.

A més, es va comptar amb la presència del conseller Puig, qui es va mostrar satisfet de veure un projecte que implica de manera proactiva joves estudiants en el món cooperatiu com a peces clau del model empresarial de futur.

Com expliquem què és una cooperativa d’alumnes a persones que no coneguin el món cooperatiu

En una cooperativa d’alumnes els estudiants s’organitzen en cooperativa per crear projectes empresarials o bé per a organitzar algunes de les activitats que es fan a l’escola habitualment.

Per exemple, per preparar la festa de l’escola (espai, logística, equips de so i imatge…) ho fan de manera que l’organització que ho gestiona segueix l’operativa interna de qualsevol cooperativa. Es crea un consell rector i se celebren assemblees on les persones sòcies participen de totes les decisions que es prenen. Se segueixen els procediments normals d’una empresa cooperativa.

En certa manera el que es pretén és acostar el model cooperatiu als estudiants a través d’activitats que els són familiars per tal que es familiaritzin amb una manera de fer empresa participativa, democràtica i transparent amb elements que els són molt propers.

És una via per a què siguin conscients que el model cooperatiu és vàlid per a qualsevol sector d’activitat i dimensió de projecte empresarial.

Per què una Federació de Cooperatives d’Alumnes?

En el moment en què veiem que hi ha més de 50 cooperatives d’alumnes i que la iniciativa va agafant força comencem a plantejar-nos la idea de crear una Federació de Cooperatives d’Alumnes, amb les mateixes funcions que pot tenir la Federació de Cooperatives d’Ensenyament, d’acompanyar i sumar esforços a fi de potenciar i millorar les cooperatives associades.

Una massa crítica de més de 50 cooperatives d’alumnes en tendència creixent justifica la constitució d’aquest ens que ha de servir per fer més fortes les cooperatives d’alumnes alhora que eleva i consolida cadascun dels projectes.

Amb quins organismes, entitats heu col·laborat per engegar aquesta iniciativa?

La Federació de Cooperatives d’Ensenyament ha liderat aquesta iniciativa des de l’inici amb molta il·lusió i entusiasme, i s’ha comptat amb el suport d’aracoop que li ha donat l’impuls definitiu.

Quina serà la relació que s’establirà entre FeCEC i aquesta nova Federació de Cooperatives d’Alumnes?

Alguns aspectes concrets s’han d’acabar de definir, però des de la FeCEC es vol tutelar aquesta nova federació donant suport com si fos una sectorial, amb els nois i noies que formaran el consell rector, escollits per l’assemblea, d’escoles cooperatives i no cooperatives.

Objectius i full de ruta que es marca FeCEC amb la Federació de Cooperatives d’Alumnes

El que s’ha pretès de de l’inici amb aquest iniciativa és donar més representació als estudiants que estan participant. A més a més, es vol potenciar la intercooperació i la connexió entre els diferents projectes.

Un aspecte molt rellevant és que durant tot el procés s’ha posat l’accent en implicar tant escoles cooperatives com escoles no cooperatives amb una voluntat ferma de donar a conèixer el model cooperatiu més enllà dels cercles habituals.

Un dels objectius principals ha estat mostrar el model cooperatiu com una manera més de fer empresa entre els estudiants de centres de primària i secundària de Catalunya, i des de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament s’ha incidit en aquests àmbits d’aprenentatge com a espais estratègics d’actuació.

Cal subratllar que aquesta Federació de Cooperatives d’Alumnes neix amb la voluntat de tenir continuïtat de futur i constituir-se com a referent per a les Cooperatives d’Alumnes abordant reptes i solucions sota el patró dels valors cooperatius: participació, democràcia i solidaritat.

 

@JoanSegarra67
@aracoop
#aracoop

Article relacionat: Escoles de democràcia