SEMINARI 2: Transformació i sostenibilitat (48 h distribuïdes entre el 18 d’abril i l’11 de juliol de 2024)

Programa de professionalització directiva per analitzar els propis models de negoci, el sector i tendències de l’entorn, i desenvolupar habilitats directives per adquirir una visió global de l’organització, les seves capacitats i recursos.

Inscripcions obertes fins al 4 d’abril

Destinatàries:

Persones amb responsabilitats a organitzacions de l’Economia/Social, que tinguin l’objectiu de desenvolupar els seus coneixements i les seves habilitats per ajudar les organitzacions a resoldre els desafiaments urgents i emergents, a partir de considerar la sostenibilitat com a imprescindible, urgent i ineludible. Així doncs,  buscar satisfer les necessitats de les generacions actuals sense comprometre  les necessitats de les generacions futures, al mateix temps que es garanteixi un equilibri entre  la sostenibilitat econòmica, mediambiental  i el benestar social.

 

SEMINARI 2: Transformació i sostenibilitat (48 h distribuïdes entre el 18 d’abril i el 11 de juliol de 2024)

Aquest Seminari té l’objectiu d’accelerar i ampliar l’impacte de l’organització

És un programa impulsat per una visió holística que ofereix un paradigma diferent de negoci, organització, empresa… per als professionals actuals. El recull de continguts i la nostra metodologia garanteix que els participants desenvolupin les habilitats de pensament crític per analitzar, desenvolupar i inspirar en un món amb cada cop més volatilitat, incertesa i complexitat per a les organitzacions.

Objectius:

 • Actualitzar coneixements sobre els reptes mediambientals i socials que afronten les organitzacions
 • Debatre els marcs d’actuació vigents i el paper de les organitzacions en la transició cap a una societat més sostenible
 • Explorar diferents angles des dels quals definir i crear l’impacte positiu de l’organització
 • Elaborar el full de ruta de l’organització per alinear les activitats de les diferents àrees internes i els interessos dels stakeholders externs, i així accelerar-ne i ampliar-ne l’impacte.

Les sessions seran presencials.

DATES: 18, 25 d’abril, 9, 16, 23 i 29 de maig, 6, 13, 20, 27 de juny i 3 i 11 de juliol

HORARI: de 15:30 a 19:30 h

LLOC: EADA Barcelona (C/ Aragó 204, 08011)

SESSIONS: 

 • Dijous 18 d’abril
 • Dijous 25 d’abril
 • Dijous 9 de maig
 • Dijous 16 de maig
 • Dijous 23 de maig
 • Dimecres 29 de maig
 • Dijous 6 de juny
 • Dijous 13 de juny
 • Dijous 20 de juny
 • Dijous 27 de juny
 • Dimecres 3 de juliol
 • Dijous 11 de juliol

 

Continguts mòduls:

BLOC 1: EL CONTEXT (sessions 1 i 2)

 1. NOU PARADIGMA EMPRESARIAL. ELS ODS A LES ORGANITZACIONS  (DESIRÉE KNOPPEN)

L’objectiu d’aquesta sessió és crear les bases del programa, dimensionant els reptes mediambientals i socials, apuntant a vies de solució i explorant el paper del sector privat com a vehicle de canvi:

 • Reptes mediambientals i socials
 • Marc d’actuació: ODS, acord de París, pacte Verd Europeu, ESG
 • El paper de l’empresa en la transició cap a una societat sostenible
 • L’empresa als seus ecosistemes d’acció
 1. TRANSICIÓ ENERGÈTICA  (JORGE MOLINER)

La transició energètica és avui dia una realitat imparable. Amb aquest terme ens referim al procés de canvi de fonts d’energia basades en combustibles fòssils cap a fonts d’energia renovable i sostenible, conegudes popularment com a energies verdes. La transició energètica és una necessitat urgent a causa de l’impacte negatiu que les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle tenen al medi ambient i a la salut pública. A més, la transició energètica també ofereix oportunitats per crear ocupació verda, reduir la dependència energètica i millorar la seguretat energètica.

Continguts

 • Introducció a l’escalfament global i al canvi climàtic
 • Mitigació d’emissions i adaptació al canvi climàtic
 • La transició energètica i l’European Green Deal
 • Models energètics a Europa: el debat de l’energia nuclear i el conflicte amb l’agricultura
 • És possible un sistema energètic 100% verd?

 

BLOC 2: ASPECTES CLAU DE LES ORGANITZACIONS SOSTENIBLES (sessions de la 3 a la 8)

 1. INNOVACIÓ SOCIAL I EMPRENEDORIA SOSTENIBLE  (ALICE MASCENA)

En aquesta sessió abordarem el potencial que tenen les organitzacions productives per contribuir a una societat més sostenible. A partir d’exemples d’emprenedoria que integren un propòsit social o ambiental en el model de negocis, i que per tant busquen generar un impacte positiu en diversos grups d’interès, identificarem models i aspectes clau a considerar en aquest tipus d’organitzacions alhora que explorarem les tensions o desafiaments que es poden enfrontar

 1. LIDERATGE ÈTIC I TRANSFORMACIONAL  (VERÒNICA DEVENIN)

La societat exerceix cada vegada més pressió a les organitzacions perquè facin la transició a la sostenibilitat. Però la sostenibilitat, ja sigui com a valor, política o estratègia, no es pot entendre sense un lideratge ètic. No només cal ser una persona ètica liderant amb l’exemple, sinó també un manager ètic fomentant els comportaments ètics a tots els nivells de l’organització. Són les dues facetes del lideratge ètic. D’altra banda, en un entorn canviant com el que vivim, cal fer transformacions importants a les organitzacions, cosa que requereix un bon lideratge transformacional. Aquell capaç de definir una visió inspiradora, marcar fites i horitzons noves i capacitar i motivar l’organització cap al seu èxit. És un lideratge molt fonamentat en valors i pensament crític. Aquests dos tipus de lideratge, ètic i transformacional tenen més en comú del que sembla. El propòsit d’aquesta sessió és descobrir com es complementen, quins són els comportaments que cal posar en pràctica per desenvolupar-los, i quin és el seu impacte a les organitzacions.

 1. OPEN MIND – INNOVACIÓ  (FRANC PONTI)

En aquesta sessió s’introdueixen diversos conceptes que faciliten la comprensió de la innovació empresarial per a les transformacions a l’organització. En primer lloc, què vol dir tenir una “ment oberta” en termes neuro-científics. Després, s’analitzen algunes de les pràctiques d’innovació més reeixides per, finalment, detallar una metodologia en equip (IDEAFLOW) per generar idees, prototipar-les i testejar-les.

 1. ECONOMIA CIRCULAR  (DESIRÉE KNOPPEN)

L’objectiu d’aquesta sessió és entendre com l’economia circular pot constituir una resposta als reptes mediambientals i socials que afrontem, mitjançant models de negoci circulars que maximitzen valor en el temps, minimitzant la nostra dependència energètica/material.

 • Per què necessitem i què és l’econòmica circular?
 • Eines per identificar valor dins de l’economia circular
 • Models de negoci circulars
 • D’economia circular a societat circular
 1. REGENERACIÓ  (VERONICA DEVENIN)

L’objectiu d’aquesta sessió és explorar com es pot introduir la filosofia de regeneració als models de negoci. Els temes que es tracten són:

– Regeneració: comunitats i ecosistemes naturals

– Enfocament soci ecològic de l’empresa

– El poder de les persones en una economia circular regenerativa

– Lideratge regeneratiu

– Casos de bones pràctiques

 1. LA GESTIÓ DE COMPRES & PROVEÏDORS PER ACONSEGUIR ELS OBJECTIUS DE RSC/ESG  (ANNE MARIE GOUDEAU)

L’objectiu d’aquesta sessió és parlar del pes i el rol dels proveïdors i de la cadena de subministrament quant a sostenibilitat i explorar com dur a terme una gestió efectiva de Compres & Proveïdors per assolir els objectius de sostenibilitat de l’empresa. Els temes per tractar són:

 • Definició i principis de les Compres Sostenibles
 • El pes dels proveïdors. Scope 1,2,3
 • Sostenibilitat en la selecció de proveïdors i solucions (Sourcing Process i Crowdsourcing)
 • Sostenibilitat en les estratègies de categories i proveïdors (Category Management i SRM)
 • Implementació dels principis de Sostenibilitat en Compres i indicadors clau d’exercici
 1. INTEGRANT ESG A LES FINANCES (CHRISTIAN SCHMALTZ)

Aquesta sessió permetrà entendre els participants:

 • L’impacte de les finances sostenibles.
 • L’economia i els riscos de les finances sostenibles.
 • Com quantificar la sostenibilitat.
 • Com poden invertir en projectes socialment, ambientalment i financerament sostenibles

 

BLOC 3: TREBALLANT EL FULL DE RUTA (sessions de la 10 a la 12)

 1. MESURA I GESTIÓ DE L’IMPACTE  (PATRÍCIA POLVORA)

Se sol dir que “el que no es mesura no existeix”. En aquest mòdul es parlarà de com identificar i mesurar l’impacte social de projectes socials. A més, es parlarà de com entendre el valor que tenen les nostres accions per als grups d’interès i quantificar aquest valor en termes numèrics.

 1. MESURA I GESTIÓ DE L’IMPACTE II  (PATRÍCIA POLVORA)

Se sol dir que “el que no es mesura no existeix”. En aquest mòdul es parlarà de com identificar i mesurar l’impacte social de projectes socials. A més, es parlarà de com entendre el valor que tenen les nostres accions per als grups d’interès i quantificar aquest valor en termes numèrics.

 1. FULL DE RUTA. ECOSISTEMES D’ACCIÓ  (FEDERICA MASSA)

L’objectiu d’aquesta sessió és integrar el coneixement i les idees obtingudes al llarg del programa i avançar el full de ruta de l’empresa cap a la sostenibilitat.

 • Materialitat dels diferents temes debatuts a la seva organització
 • Processos crítics de creació de valor i compliment del propòsit.
 • Full de ruta cap a la sostenibilitat: accions, fites, stakeholders
 • Interdependències entre objectius i accions dels diferents stakeholders

Inscripcions