BlogVisió COVisió CO destacat
Josep Maria López Fumat, president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Josep Maria López Fumat,
president de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya

Parlem de cooperativa d’ensenyament quan ens trobem davant d’un projecte educatiu que opta per organitzar-se a partir dels models cooperatius aplicant criteris d’autogestió, de participació democràtica i de beneficis col·lectius.La concreció pot ser una cooperativa de treball associat, de consum o mixta.

Si els socis són els mestres, professors i personal no docent, són de treball associat. Són de consum quan els socis són els pares, les mares o els tutors legals. I si de manera conjunta en són socis tots els col·lectius que intervenen en l’escola (pares i mares, alumnat, tutors legals i mestres, professors i personal no docent) són cooperatives mixtes.

La cooperació com a valor i pràctica a l’escola forma part de la tradició pedagògica dels nostre país. Les cooperatives d’ensenyament som, en aquest sentit, un pas endavant que es concreta en la seva organització. Escoles que busquen no només oferir un ensenyament de qualitat, sinó generar llocs de treball dignes i una organització democràtica. Som projectes nascuts majoritàriament en uns moments polítics i socials determinats, on la iniciativa de la societat civil oferia respostes a les mancances del país. Moments en què col·lectius de mares, de pares i de mestres van engegar projectes educatius sota una forma jurídica que responia al sentir comú de coresponsabilitat i de compartir: la cooperativa.

IMG_8800

Alumnes participant en una assemblea en un Taller aracoop de creació de cooperatives

Les cooperatives d’ensenyament som avui una realitat reconeguda i valorada del sistema educatiu català. Presents en tots els nivells de formació reglada, som escoles pedagògicament innovadores, amb vocació de servei públic i el cent per cent amb concert educatiu. L’escola cooperativa s’ha consolidat com un potent instrument socialitzador, model d’organització democràtica i transmissora de valors amb un alt component integrador.

La força col·lectiva de les escoles cooperatives s’agrupa sota el paraigua de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya (FeCEC), que té com a missió representar, assessorar i defensar les cooperatives d’ensenyament, així com agrupar i potenciar l’intercanvi entre elles i les sinergies que es creen en la intersecció entre les diferents escoles.

Les escoles cooperatives optem per una pedagogia de la cooperació, apostant obertament per una societat en la qual prevalen valors com la comunicació, el respecte, la diversitat, la inclusió, la participació i la responsabilitat. Per això, volem millorar la convivència a les nostres aules i trobar recursos i estratègies per aconseguir un clima més favorable a l’aprenentatge.

Volem augmentar la motivació dels nostres alumnes, fent-los protagonistes en la construcció del coneixement i la reflexió sobre l’aprenentatge. Potenciem l’excel·lència a través del compromís, però també la innovació, l’entusiasme i la creativitat. Representem un model d’escola laica, plural, activa, humanista i integrada en els valors d’una societat catalana, i aprenem a participar voluntàriament i de forma democràtica donant gran rellevància al treball en comú.

Ens qüestionem el procés educatiu, prenem decisions en grups petits i grans, i posem en comú el resultat de les tasques individuals i col·lectives, amb comunicació i diàleg. Considerem prioritari, per coherència amb els nostre ideari, fer realitat els valors cooperatius, pluralisme, participació i solidaritat, per poder transmetre als nois i noies valors com la igualtat, la democràcia, la pau o el respecte al medi ambient, entre d’altres. Creiem que tots els participants en el procés educatiu compartim objectius comuns.

Una de les principals concrecions de la pràctica cooperativa en la realitat de l’escola són les cooperatives d’alumnes, societats formades i gestionades pels propis alumnes que, amb la col·laboració del professorat, desenvolupen activitats productives i econòmiques amb l’objectiu de posar a la venda productes o bé realitzar activitats o serveis. Això vol dir que els nois i noies s’agrupen per fer activitats tan diverses com la logística dels actes del centre, els reportatges fotogràfics de les festes o la organització dels berenars diaris. Mitjançant la realització d’aquestes activitats i de la participació al Consell Rector i a l’Assemblea de la cooperativa, els nois i noies, sempre amb l’orientació i suport dels mestres, experimenten i coneixen de manera activa valors com la democràcia, la participació o la solidaritat.

 

Josep Maria López Fumat
President de la Federació de Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya