Sin categoríaVisió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

 

Portfoli de productes i serveis que responguin a les necessitats del professorat

El projecte consisteix en la dinamització de la comunitat educativa interactuant amb ella en espais reals i virtuals i articulant el coneixement derivat de la interacció amb la comunitat educativa. A més, es vol facilitar la implementació de projectes d’economia col·laborativa, especialment centrats en l’àmbit de l’educació.

El projecte proposa un conjunt d’accions coordinades destinades a crear un portfoli de productes i serveis que responguin a les necessitats “reals” de mestres i professors/es. Pensem especialment en productes de base tecnològica, avançant-nos a les seves demandes. Per a aconseguir-ho, es projecten accions que permetin:

 • Dinamitzar la comunitat educativa interactuant amb ella en espais reals i virtuals.
 • Articular el coneixement derivat de la interacció amb la comunitat educativa.

L’entitat promotora d’aquest projecte és Abacus, una coopertaiva que va néixer el 1.968 amb l’objectiu de contribuir a la renovació pedagògica a Catalunya, posant a l’abast de la comunitat educativa materials i productes que, en aquella època, van ser altament innovadors. Es va convertir, així, en un referent i, amb el temps, s’ha convertit en el proveïdor habitual pel que fa a llibres de text i materials pedagògics en general. És conscient, però, que no sempre ha sabut seguir el ritme de la revolució tecnològica, i això ha passat per en no estar prou atent a avançar-se a les necessitats del mon educatiu.

Abacus opera a tot Catalunya amb la seva xarxa de delegats de vendes a escoles i amb prop de 50 botigues repartides pel territori.

Els objectius del projecte són els següents:

 1. Activar la comunitat d’educadors socis d’Abacus de manera que permeti disposar d’una mostra representativa de la comunitat educativa de Catalunya.

El mes d’octubre de 2018 s’ha de tenir identificada una base de dades de suficients registres que representi, amb una aproximació del 90% i un marge d’error +-5% la comunitat educativa catalana, pel que fa a: distribució territorial, segmentació per perfil (professorat o directiu) i per àmbit (educació infantil, primària, secundaria, batxillerat). Amb això pretenem disposar d’una mostra representativa i activa en l’intercanvi d’informació.

 1. Articular la xarxa de coneixement compartit basada en trobades presencials i en mitjans telemàtics propis.

A final d’octubre de 2018:

 • S’hauran celebrat, com a mínim:

Un total de 8 trobades distribuïdes en, com a mínim, 4 punts de venda.

Dues enquestes.

 • S’haurà activat un canal telemàtic específic a l’ ”espai del mestre”.

Com objectiu global, a l’octubre de 2018 es disposarà d’un mínim de 1.000 membres actius entre participants a les trobades presencials, publicació de continguts als canals telemàtics o participació a les enquestes.

 1. Difondre entre la comunitat educativa criteris, aprenentatges i punts de vista dels especialistes en educació.

Com a objectius concrets plantegem:

 • Realització i difusió de, com a mínim, sis informes sobre eines o pràctiques educatives que hagin estat elaborats a partir de les aportacions de la comunitat.
 • Celebració d’un esdeveniment presencial, amb voluntat de convertir-se en esdeveniment anual, per visibilitzar la “comunitat” i incrementar el sentiment de pertinença.
 1. Facilitar la implementació de projectes d’economia col·laborativa en l’àmbit de l’educació.

Com a objectiu, proposem implementar, com a mínim, una de les iniciatives identificades i posar-la al servei de la comunitat de socis d’Abacus.

 1. Desenvolupar una oferta de nous productes i serveis adequada a la comunitat educativa.

Crear una oferta adequada en, com a mínim, sis entorns tecnològics innovadors.

 1. Incrementar en un 5% el volum de vendes en el segment destinat a la comunitat educativa.
 2. Incrementar llocs de treball per a crear l’equip preparat i dimensionat que haurà de dur a terme totes les activitats, ja que el projecte demanda un procés de dinamització permanent. A conseqüència de l’increment de vendes i activitat a les botigues, també es preveu incrementar-ne l’equip.

Amb tot plegat es preveu crear un mínim de 17 llocs de treball.

La nostra missió

Som una comunitat ciutadana de socis i sòcies de consum i treball que promovem l’experiència i el consum cultural, educatiu i de lleure de manera col·laborativa, responsable i sostenible. Hem estat i som referent de confiança.

 • Facilitem l’accés a productes i serveis culturals i educatius, teixint relacions de confiança.
 • Dinamitzem el territori amb activitats educatives i culturals amb la Comunitat.
 • Promovem la renovació de les experiències i el consum en l’àmbit cultural, educatiu i de lleure.

Contacte:

Ferran Almeda, cap de Vendes (ferran.almeda@abacus.coop)

Antonio Naranjo, cap de compliment normatiu (antonio.naranjo@abacus.coop)

 Xarxes de les que es forma part

Formem part del Grup Clade i de la Federació de Cooperatives de Consumidors FCCUC