Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

ZeroWaste

En un moment on la societat té una preocupació creixent al voltat de les qüestions mediambientals i de sostenibilitat, comencen a aparèixer projectes socials enfocats a solucionar la qüestió del malbaratament alimentari i la reducció de residus. És en aquest context on sorgeix la demanda d’assessorament d’aquests nous projectes de sostenibilitat ja que no existeix un recurs especialista.

ZeroWaste és un programa d’assessorament a noves iniciatives socials que cerquen la reducció de residus i el malbaratament alimentari. El programa ofereix assessorament de model de negoci, de l’impacte en reducció de residus i a nivell comunicatiu.

Àmbit d’operació

El programa opera principalment al Baix Llobregat i l’àrea metropoli- tana de Barcelona, però abasta projectes de tota Catalunya.

El programa vol aconseguir la creació de mínim 2 cooperatives i 5 llocs de treball.

Altres resultats que s’assoliran són:

  • Assessorament a 8 projectes
  • Assessorament en comunicació a 4 projectes
  • Cooperació entre persones promotores del projectes
  • Reflexió sobre el malbaratament alimentari/gestió de residus o col·laboració amb projectes de malbaratament/residus

Objectius del projecte

  1. Acompanyar la creació de nous projectes d’economia social en l’àmbit de la sostenibilitat
  2. Posar en contacte, crear un espai de coordinació i de coneixença mútua entre múltiples projectes d’economia social que s’estan gestant i que tenen per objectiu lluitar contra el malbaratament alimentari o gestió de residus
  3. Mobilitzar el sector agrícola i alimentari del Baix Llobregat. Reflexionar sobre el malbaratament i establir col·laboracions entre empreses existents i noves iniciatives que permetin transformar un sector tradicional

Naixement del projecte

El projecte neix de 3 entitats agrupades amb l’objectiu de promoure l’economia social en el sector de la sostenibilitat i especialment en la gestió de residus i la reducció del malbaratament alimentari amb impacte al Baix Llobregat. Aquestes entitats són l’Associació SaóPrat, Espigoladors i Social Business City

Missió i visió

Les 3 entitats agrupades que conformen el projecte són entitats sense ànim de lucre que creuen en el valor l’economia social i la promouen amb l’objectiu de transformar la societat. Ens mouen valors com la sostenibilitat, la dignitat de la persona, la gestió responsable dels recursos i la generació d’oportunitats socials i laborals des d’una vessant transformadora.

Contacte

preguntans@movimentzerowaste.org

Xarxes

Facebook: @movimentzerowaste
Twitter: @movzerowaste
Instagram: @movimentzerowaste