Sin categoríaVisió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 56 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats publiques, tenen per objectiu generar ocupació a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…… 

Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat. Presentació i àmbit d’actuació

L’Associació Massís de Montserrat és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Marganell i delegacions a Collbató, El Bruc, Castellbell i el Vilar, Sant Vicenç de Castellet, Castellolí, Vacarisses i Sant Salvador de Guardiola. El nostre àmbit d’actuació és el montserratí, és a dir, tant el Parc Natural de Montserrat com els pobles d’influència montserratina dels entorns.

La nostra funció social i vocació és la d’apropar a la societat els coneixements de la pagesia i l’estima per la gestió de la terra i els seus fruits. Ho resumim amb la frase “AJUDEM AL RELLEU GENERACIONAL DE LA PAGESIA”. Però ho fem des d’una perspectiva de base, buscant arribar a persones que no son del sector, per sembrar-hi les ganes i la il·lusió de connectar amb la terra. Amb tot el que comporta fer-ho en comunitat.

L’Associació Massís de Montserrat ofereix un seguit de serveis als pobles de l’entorn de Montserrat. Aquests són encarats amb l’objectiu principal d’ajudar en el relleu generacional dels oficis de la pagesia.

En aquest sentit hem definit un pla d’actuació que inclou tres eixos paral·lels que s’entrellacen per tal de donar eines als veïns i veïnes de cada municipi en tot el relacionat amb l’agricultura, ramaderia, silvicultura…, ja sigui a petita o gran escala.

Treballem de manera transversal des d’aquests tres eixos que són: la Formació i Guiatge (Oficina d’Assessorament Agrari); la Producció (Auto-consum en Comunitat / Horts Socials) i la Distribució (Fira del Montserratí).

La voluntat és tancar el cercle d’ajuda i suport a la iniciació en el gremi de la pagesia. Des del primer pas d’informar-se i formar-se, passant per l’ajuda en la producció, fins a la coordinació de distribució conjunta dels productors i artesans de la zona.

EIX 1. PROGRAMA DE FORMACIÓ. FORMACIÓ
Programa de Formació – L’entitat organitza de forma constant en tots els pobles del nostre marc d’actuació, xerrades, tallers i cursos per introduir a la població en el coneixement de la pagesia i professionalitzar el gremi.

EIX1. ASSESSORAMENT AGRARI. FORMACIÓ
Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari – Aquest projecte és el més important de l’organització i busca donar suport a nivell municipal a tota persona que ho necessiti en l’àmbit de la pagesia.
EIX2. HORTS COMUNITARIS. PRODUCCIÓ
Treballem en diferents projectes d’Horts Socials en el desenvolupament i en la dinamització de les comunitats de nous hortolans/es, que anem engegant. Per iniciativa pròpia o en cooperació amb els Ajuntaments. Es busca és l’autoaprenentatge amb el contacte amb la terra i els cultius, sempre amb la vocació de tutoria i guiatge des de l’Associació, però amb gran autonomia dels socis. Amb tot això aconseguim deixar apunt els terrenys, la gent assegurada, assessorada i formada per treballar als cultius compartits.

EIX2. BANC DE TERRES. PRODUCCIÓ
El Banc de Terres, és l’eina per dinamitzar l’accés a la terra. Per posar en contacte a propietaris de terrenys agrícoles i/o forestals amb agricultors, ramaders, etc. Per tal de que no es perdin i tanmateix es recuperin totes les terres possibles.

EIX3. FIRA DEL MONTSERRATÍ. DISTRIBUCIÓ
La Fira del Montserratí és un mercat itinerant que gestiona i promociona nombrosos productors dels pobles que miren cap a la serra. Un espai de trobada i germanor entre tots els pobles i persones que tenen arrelat sentiment montserratí. Un espai de difusió dels productes fets al territori, de les tradicions i gastronomia. Un espai per conèixer la història i cultura comuna del territori Montserratí i fer-la viva. Un espai per trobar-se amb els col·lectius i agrupacions de cultura popular d’arreu de la comarca. L’oferta de la fira es completa amb un conjunt d’activitats paral·leles. El públic pot participar de visites guiades, presentacions, actuacions, jocs, exposicions, etc. En col·laboració amb cada consistori i les entitats de la vila.
EIX3. UN MÓN PER DESCOBRIR. DISTRIBUCIÓ
Oferim al públic un aparador a través d’experiències, dels productes de la terra montserratina. Dissenyem activitats en forma d’experiència per poder descobrir en profunditat i des de dins els fruits de la nostra terra i de l’elaboració artesanal de la nostra gent.

Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat
L’Associació Massís de Montserrat durant el segon semestre del 2016 va dissenyar el projecte de la Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat. L’Associació és  Entitat d’Assessorament Agrari (Distinció del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya) des del 2017.

Durant el 2018 es desplegarà el projecte de Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari dels Pobles de Montserrat, gràcies al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i aracoop. 12 Oficines al territori dels entorns del Parc Natural. L’Entitat ja ofereix, des de juny del 2017, gràcies al Patronat de Montserrat el servei de dues Oficines Agràries que cobreixen els Quatre Portals. És un projecte centrat tant al Parc Natural, com als pobles d’influència montserratina dels entorns, fins a 18 pobles amb més de 120.000 habitants. Municipis de quatre comarques a la Catalunya Central.
L’Entitat d’Assessorament Agrari l’hem projectat per ser la fase prèvia d’una ADV – Agrupació de Defensa Vegetal. Entitats que agrupen als agricultors de cada zona en cooperació amb l’Administració per lluitar de manera col·lectiva contra agents nocius dels vegetals.

Volem donar cobertura a tots els pagesos i pageses de la zona i treballar des de la indiosincràcia propia del Parc Natural i els entorns. Primer des de l’Entitat d’Assessorament per créixer i posteriorment passar a ser l’ADV dels Pobles de Montserrat per oferir un assessorament més professional i integrat a la xarxa catalana d’ADVs.

L’estratègia és desplegar la Xarxa d’Oficines a tots els pobles del nostre marc d’actuació. Recopilar tant pels Ajuntaments com per l’Entitat, tota la informació possible sobre el Diagnòstic de l’estat de la Pagesia a tots els municipis. Treballar colze a colze amb la pagesia de cada municipi. I donar a conèixer tota la Xarxa d’Oficines d’Assessorament Agrari per fer-ne l’Entitat de referència del sector a la zona. Sobre la concurrència d’aquests objectius es faria el salt a l’ADV dels Pobles de Montserrat. Ens oferim a professionals i particulars del gremi a la zona com a catalitzador d’aquestes necessitats per anar fent camí cap a l’ADV.

Cada Oficina aborda de primera mà les plagues, problemàtiques, inquietuds, maneig agroecològic, incorporació agrària i ramadera, seguiment i gestió de parcs i jardins… i un llarg etcètera de tot el que els tècnics agrícoles/enginyers agrònoms poden oferir a nivell local per fer que gaudeixin d’un bon estat de salut el territori agrícola, forestal, parcs i jardins, patrimoni natural… a través de l’assessorament, seguiment i guiatge directe a través de particulars, professionals, treballadors municipals i institucions.

A part de l’Assessorament directe, les Oficines, també seran pro-actives en la difusió, divulgació i formació a través de xerrades/monogràfics, trobades amb pagesos/es, seguiment de noves incorporacions al sector, etc. Així com la tasca que anirà fent el tècnic/enginyer lligat a cada oficina/municipi que serà la de desenvolupar i mantenir al dia un mapa/diagnòstic de l’estat dels camps actius i abandonats en forma de Banc de Terres, també llistar els productors en actiu i el producte que venen i tota la informació que es pugui recaptar en el Diagnòstic Municipal de l’estat de la Pagesia (Objectiu Annex a les Oficines- DAFO agrícola municipal)

L’Oficina podrà assessorar, així com donar suport i seguiment en molts casos diferents de la nostra societat:

 1. A cada municipi la Oficina ajuda a gent amb necessitats especials, amb risc d’exclusió social, amb necessitats bàsiques… que vulguin saber com començar, trobar un troç de terra, resoldre’ls els dubtes, etc. I els oferim guiatge i assessorament continuat per donar-los suport. Perquè l’assessorament i guiatge de tècnics és la millor eina per encaminar projectes agrícoles des de un petit hortet a una gran explotació agrària, ramadera o forestal.
 2. Famílies dels Horts Socials que hi hagi al municipi, siguin de l’escola, terapèutics, d’inserció social, etc.
 3. Amb l’Ajuntament, a través dels seus canals, fem arribar a tota la població el suport que tenen amb l’Oficina, dels seus horts, fruiters, abelles, aviram, bestiar, etc.
 4. Les brigades i equips municipals de Parcs i Jardins gaudiran d’un assessorament constant pel seu desenvolupament des d’una perspectiva agroecològica.
 5. Amb els consistoris cooperem en campanyes de sensibilització i implicació ambiental dels entorns del municipi per part de la població. De manera que si detecten plagues, malalties o danys a espais naturals els puguin comunicar a la Oficina. I en el cas de ser important actuar, comunicant-ho al Equip de Govern.
 6. La voluntat de l’Oficina és treballar colze a colze amb el sector professional a l’hora d’anar identificant i plasmant informació al Diagnòstic municipal de l’estat de la Pagesia. I també en el Banc de Terres que servirà per dinamitzar el sector a cada municipi. Posant en contacte propietaris i pagesos.

Objectius directes del Projecte

 • 
Assessoraments a tota la població en l’àmbit agrari, ramader i de treball forestal
 • Entrades al Banc de terres supramunicipal.
 • Incorporacions al sector amb seguiment i suport per part del Tècnic i Serveis Socials
 • Diagnòstics municipals de l’estat de la pagesia als entorns del Parc Natural de Montserrat (DAFOs Agrícoles Municipals)
 • Formacions tècniques obertes a tots els públics
 • Trobades amb diferents productors de la zona per fer cooperatives en els seus àmbits i productes amb el valor afegit montserratí

Reconeixem a la pagesia com el vincle de la comunitat, més pròxim amb la natura. I ens fonem amb ella evitant que es perdi l’últim baluard d’humanitat en la nostra relació amb la mare terra, no deixarem perdre la pagesia tradicional. Tant és així que volem traslladar a tota la població que ho vulgui el coneixement, l’estima, la relació i el vincle amb la terra; que durant mil·lennis, han tingut pagesos i pageses cuidant la natura i les societats, alimentant-nos el cos i l’anima.

Contacte i Xarxes
Associació Massís de Montserrat
pagesia@montserrati.cat
602697428

www.montserrati.cat

Twitter:@MontserratiCat
Facebook: montserrati.cat
Instagram: montserrati.cat
Youtube: MontserratiTV