Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Desenvolupament i diversificació dels cultius de plantes aquàtiques útils

Viver Tres Turons SCCL promou aquest projecte per potenciar, en el marc de l’economia social i el treball en xarxa entre empreses i entitats, la utilització de les plantes aquàtiques autòctones en les tecnologies de tractament d’aigües (per a depuració d’aigües residuals i per a piscines de bany naturalitzades), per la via de l’augment de l’oferta de plantes autòctones aquàtiques disponibles comercialment a Catalunya i per la via de la divulgació d’aquestes i les seves utilitats en el territori català.

Objectius:

  • Introduir al mercat noves espècies de plantes aquàtiques autòctones. Per això s’està fent un llistat d’espècies i s’estan desenvolupant els mètodes de reproducció i cultiu d’aquestes per a dur a terme la seva producció.
  • Avaluar empíricament la capacitat de depuració d’aquestes espècies de plantes aquàtiques.
  • Avaluar quines d’aquestes espècies poden tenir les característiques idònees per a utilitzar-se en piscines de bany naturalitzades.
  • Crear material didàctic sobre les sobre les plantes aquàtiques autòctones i les seves utilitats per a estudiant.

Públic a qui es dirigex

Empreses que executen restauracions ambientals, empreses que fan sistemes de depuració terciària, empreses que fan piscines de bany naturalitzades, entitats ambientals, parcs naturals, administració, particulars que volen fer-se bassa per depuració, piscina de bany naturalitzada … professionals del sector i estudiants que volen aprofundir en el coneixement de les plantes aquàtiques autòctones.

La proposta de valor es la cura del medi ambient.

Impacte social

Poder oferir aquestes plantes autòctones a les activitats econòmica emergents de construcció de depuradores vegetals, de piscines de bany naturalitzades o també de basses purament ornamentals. I també a actuacions ambientals de conservació de la flora (per exemple actuacions promogudes per parcs naturals). I també fer arribar a tota la gent interessada el material didàctic generat.

Xarxes socials i contacte

  • info@vivertresturons.com Telèfons 606374649 / 655621642 / 638121534.
  • Adreça del Viver: Camps de Mas Olivet (Sant Feliu del Racó, Castellar del Vallès 08211. www.vivertresturons.com
  • Viver Tres Turons Cooperativa @viver_tres_turons instagram profile   https://www.facebook.com/vivertresturons/