Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Associació Versembrant

Constitució cooperativa de l’Associació Versembrant i disseny i ampliació de noves línies d’actuació.

Amb aquest projecte, volem potenciar i desenvolupar els tallers que actualment fem de creació artística (musical, literària i plàstica, especialment a través de tallers de rap i rima) als centres educatius, a través de millorar la formació del professorat, concebre i dissenyar un estudi d’enregistrament – escola itinerant (autobús) i consolidar l’associació com a cooperativa.

Objectius del projecte

  • Desenvolupament d’una metodologia de formació de professors i professores que permeti seguir amb el procés d’aprenentatge un cop acabats els tallers, i plasmar-la en materials didàctics
  • Disseny de l’adaptació d’un autobús per convertir-lo en un estudi-escola que permeti realitzar tallers de producció i enregistrament musical
  • Consolidació empresarial de l’Associació Versembrant en una cooperativa de treball

El projecte es dirigeix a:

  • Centres d’educació primària (cicles superiors), d’ESO i de Batxillerat
  • Centres adaptats a necessitats educatives especials
  • Centres residencials
  • Pares, mares, professors i professores
  • Entitats vinculades amb adolescents i joves, com per exemple d’educació en el lleure

Vam identificar la necessitat de donar formació i eines als professors i professores dels centres educatius per tal que puguin aprofitar les potencialitats dels tallers de rap a l’hora de treballar un gran nombre de competències bàsiques del currículum (d’àmbit lingüístic, social, artístic i cultural).

La proposta de valor del projecte és treballar les competències i els valors amb persones joves, en el marc del sistema educatiu, a través d’una metodologia motivadora, eficaç i de baix cost; així com possibilitar l’expansió dels tallers a través de la formació del professorat i l’elaboració de material didàctic.

Contacte i xarxes socials:

  • Web: www.versembrant.cat
  • Twitter i Instagram: @versembrant