BlogVisió COVisió CO destacat
Les cooperatives federades que vulguin utilitzar aquesta eina, poden enregistrar-se de manera gratuïta a ValorSocial.coop

Les cooperatives federades que vulguin utilitzar aquesta eina, poden enregistrar-se de manera gratuïta a ValorSocial.coop

La Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya ha presentat l’eina ValorSocial.coop que permet mesurar el valor social que generen les cooperatives, el seu impacte social, econòmic i ambiental. L’eina ha estat realitzada de forma participativa per les pròpies cooperatives i té la finalitat de demostrar a la societat que les cooperatives estan multiplicant els recursos que reben, generant valor a tots els grups d’interès: persones treballadores i sòcies, clients, administracions públiques, comunitat local i societat, etc.

ValorSocial.coop es basa en un sistema de càlcul de l’impacte de les cooperatives que permetrà a totes les empreses federades:

 • Conèixer (identificar i mesurar) les activitats que estan realitzant i els seus resultats: canvis que produeixen sobre els diferents grups d’interès.
 • Comunicar dins de l‘organització: cada persona de l‘organització contribueix a generar aquests canvis aportant valor.
 • Demostrar i argumentar davant les administracions i inversors que els diners que aporten no és una despesa, sinó una inversió (gestió responsable).
 • Explicar-ho a la societat.

Disposar d’aquest model per mesurar l’impacte social i retorn econòmic és, en l’actualitat, una necessitat:

 • Per calcular i millorar l’eficiència de cada cooperativa: mitjançant indicadors adaptats i consensuats que siguin fàcilment mesurables.
 • Per tenir dades agregades de sector: L’avaluació és una eina clau que permet incrementar la transparència, la confiança i l’eficiència de les entitats.
 • Per generar confiança: de cara a la societat i els principals contractants.
 • Per identificar estalvis i sinergies que les cooperatives aporten a la societat i que siguin reconegudes per les administracions contractants.
 • Per diferenciar-se respecte altres models mercantils: en els que pot primar l’eficiència econòmica.
 • Com a estratègia davant el context actual: Ens trobem en un context amb ingressos decreixents i necessitats socials creixents.

El model s’ha treballat de forma col·laborativa, des de la participació de les pròpies cooperatives: es va crear un grup de treball en el que han participat de forma activa 13 organitzacions. El treball s’ha basat en els següents principis:

 • La teoria del canvi: que reflexiona sobre quins són els canvis que estan generant les cooperatives en els diferents grups d’interès.
 • No inventar res nou: aprofitar allò que ja existeix al mercat.
 • Aprofitar allò que ja estan fent les cooperatives: per evitar que els hi suposi una feina afegida.
 • Posar en valor els trets identitaris de les cooperatives: a partir del Codi elaborat de forma consensuada.

Amb la voluntat que sigui fàcil per a les cooperatives i que no els hi suposi una feina excessiva la seva implantació, s’ha creat un model d’indicadors, i que coincideixen amb altres metodologies que ja estan utilitzant algunes cooperatives, com el Balanç social, el GRI o l’Economia del Bé Comú.

S’ha creat el model, així com una plataforma online que permetrà que les cooperatives puguin realitzar el seguiment dels diferents indicadors, comparar-se al llarg del temps i amb entitats similars. A més, permetrà poder obtenir una informació agregada del valor global que aporten les cooperatives de treball a Catalunya.

Les cooperatives podran donar resposta, d’aquesta manera, a les qüestions clau que fonamentaran i posaran en valor la seva aportació social:

 • Quin tipus de canvi estan generant les cooperatives?
 • Quins són els grups d’interès als que estan aportant valor? Quin impacte estan generant en aquests grups?
 • Quin retorn econòmic genera la seva activitat i com reverteix en la societat?
 • Com contribueixen a la millora social?
 • Quin impacte tenien en el seu entorn?

Per necessitat i per oportunitat estratègica, es vol demostrar el valor social i econòmic que les cooperatives generen!