Visió COVisió CO destacat

Les cooperatives de treball associat promouen la participació dels seus membres, la ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local.

Les cooperatives són empreses basades en principis democràtics i en les quals els socis i les sòcies participen de la propietat, la gestió i els resultats en funció de l’activitat realitzada. Existeixen diferents tipus o branques cooperatives, cadascuna amb la seva especificitat. Les cooperatives de treball associat són una d’aquestes branques, i es caracteritzen per les relacions societàries (no laborals) que s’estableixen entre els socis i les sòcies. El seu objectiu és proporcionar feina els seus socis, ja sigui feina a temps parcial o a temps complet. Les cooperatives de treball posen en comú la producció de bens o serveis per a tercers; i també poden disposar de socis col·laboradors.

Les cooperatives promouen la participació de les persones que en són membres, l’ocupació de natura estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local. A Catalunya es troben agrupades dins de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya (FCTC).

Al país hi ha inscrites 2.982 cooperatives de treball associat, la majoria de les quals estan ubicades a les comarques de Barcelona.

Existeixen cooperatives de treball a tots els sectors d’activitat: des de l’atenció a les persones fins al comerç a l’engròs i al detall, tot passant per la producció industrial, l’educació i la formació, el transport de persones i mercaderies, la restauració, les activitats culturals, l’enginyeria i o l’arquitectura, el manteniment i reparació de maquinària i motors, les activitats jurídiques i d’assessorament o les indústries alimentàries, entre moltes altres.

Existeix una gran diversitat d’exemples de cooperatives de treball per sector d’activitat, dimensió i territori. Podem trobar des d’una cooperativa dedicada a l’advocacia com el Col·lectiu Ronda, que acumula més de vint anys d’experiència; la missatgeria ecològica Trèvol, igualment amb molts anys de trajectòria darrerea; el transport sanitari La Pau; la cooperativa d’impressió i arts gràfiques Cevagraf, o l’Escola Sant Gervasi, a més d’una llarga llista.

Les cooperatives de treball, igual com succeeix amb les altres branques cooperatives, es regeixen per uns valors específics, com l’auto ajuda, la responsabilitat, la democràcia, la igualtat, l’equitat i la solidaritat. Les persones que integren les cooperatives creuen en els valors com l’honestedat, la transparència, la responsabilitat i la vocació social.

Els principis bàsics que marquen el funcionament de les cooperatives de treball són l’adhesió voluntària i oberta dels socis; la gestió democràtica; la participació econòmica dels socis; l’autonomia i la independència; l’educació, formació i informació dels socis; la cooperació entre cooperatives, i la implicació a la comunitat.

Font: www.alernativaseconomicas.coop