Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Enfortiment de l’economia social i solidària catalana a través de les monedes complementàries

El projecte consisteix en fer recerca sobre la realitat de les monedes complementàries, socials i locals; sobre les necessitats d’un sistema de finançament cooperatiu a Catalunya; i sobre la seva possible relació o integració en el marc d’enfortir l’economia social i solidària catalana. També busca estudiar, més concretament, com estendre i consolidar el REC arreu del país com a eix vertebrador de les monedes existents; així com crear una cooperativa per gestionar el REC i totes les modalitats d’operativa online d’aquesta moneda social.

Objectius del projecte

  • Definir un decàleg clau d’estratègies de reactivació econòmica.
  • Fomentar la reactivació econòmica
  • Fomentar la competitivitat de les empreses d’ESS
  • Creació d’una nova cooperativa per gestionar el REC
  • Creació de noves línies de negoci a través de les utilitats del REC
  • Potenciar l’ocupació amb la creació de mínim 4 nous llocs de treball

El desenvolupament de l’ESS ha estat molt fort en els darrers anys. Tanmateix, molts cops les entitats i cooperatives no tenen un fàcil accés al finançament i no troben la resposta en les formes tradicionals de finançament. Per altra part, les monedes socials han actuat molts cops com a revitalitzadores del comerç i les empreses locals. Cal posar tots dos punts d’acord per veure on es poden trobar i quin seria l’escenari ideal per fer coincidir totes dues realitats.

La nostra proposta de valor consisteix en aportar dades i eines sostenibles i eficaces per la potenciació i gestió de les monedes socials i complementàries.

L’impacte esperat és fomentar l’economia social i solidària a través de millorar el finançament de les entitats d’ESS i el consum en el comerç de proximitat, reforçant així l’activitat econòmica més compromesa amb el territori i una millora general dels resultats econòmics.

Contacte:

  • Web: www.coodin.cat
  • Contacte: Pedro Imaz, consell@coodin.cat, 639172310