Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

TEB Gestió Empresarial impulsa un projecte d’Intercooperació per a la innovació en la formació adreçada a col·lectius en situació de vulnerabilitat

El present projecte consisteix en la configuració d’una plataforma educativa digital per formar i capacitar a persones amb discapacitat intel·lectual; amb continguts, textos, vídeos, locucions i funcionaments adaptats a la condició dels usuaris/es.

Objectius i reptes del projecte

  • Obtenir una eina de suport formativa que ens permeti capacitar els treballadors de CET i usuaris de CO, així com altres serveis.
  • Treballar amb personal de les entitats associades al projecte per tal que esdevinguin a futur “formadors de formadors” de referència.

Es derigeix a:

  • Persones amb discapacitat intel·lectual
  • Entitats del Tercer Sector que assisteixen a persones amb discapacitat intel·lectual

El projecte neix de la detecció que no existeix cap eina informàtica de formació adaptada al col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual. Per tant, hi havia una necessitat no resolta, donat que els CETs necessitem capacitar als nostres treballadors/es amb discapacitat.

La proposta de valor és la plataforma que resulti del projecte facilitarà la tasca a les persones usuàries així com als i les professionals que els hi donen suport. A més, aquesta plataforma podrà ser traspassada a qualsevol entitat similar a les que s’associen per a la seva execució, o bé compartida amb l’administració pública.

L’impacte social esperat és la millora de la qualitat de vida del col·lectiu al que ens adrecem, a través de facilitar un dels requeriments necessaris per a la seva correcta inclusió en el món laboral.

 

Xarxes socials i contacte

  • Web: www.teb.org 
  • Xarxes Socials: facebook:/TEBCooperativa (Facebook), /TEBcooperativa (Twitter)
  • Contacte: teb@teb.org, 933600387