Visió COVisió CO destacat

Un dels principals objectius de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, és impulsar projectes destinats a fomentar l’economia social i cooperativa a tots els sectors i arreu del territori. Així, enguany recolza 72 Projectes Singulars. Es tracta d’iniciatives impulsades per organitzacions de l’economia social o entitats públiques, que tenen per objectiu generar  a través de la creació de nous projectes empresarials, noves línies de negoci, noves empreses, nous mercats, en el marc de l’economia social i cooperativa i aprofitant oportunitats estratègiques del propi sector d’activitat, o del territori. 

A continuació us presentem el projecte singular…

Creació d’un ERP amb llicència de software lliure per a l’Economia Solidària i el cooperativisme

La proposta consisteix en agrupar dues cooperatives del territori, una de recent creació i una ja consolidada, i una associació en procés de consolidació, per treballar plegades en el desenvolupament d’un sistema de gestió empresarial (ERP) amb llicència de software lliure, i mòduls generals i específics d’acord a les necessitats de les entitats participants, que pugui servir després per a totes les iniciatives de la l’economia social de la comarca, extensible a l’àmbit nacional. A la vegada es promourà la creació d’una cooperativa de producció de software i llocs de treballs relacionats amb el projecte.

Objectius:

  • Una diagnosi territorial sobre ús i coneixement dels sistemes de gestió i de les aplicacions de software lliure.
  • Una diagnosi tecnològica sobre els recursos de software lliure disponibles.
  • Disseny i desenvolupament de les funcionalitats bàsiques d’un ERP a partir d’un procés participatiu d’establiment de requeriments comuns amb un mínim de 4 entitats de Terrassa participants.
  • Implementació d’un ERP a un mínim de 3 entitats agrupades.
  • Disseny i implementació d’un mínim de 2 mòduls específics a partir dels requeriments de les entitats agrupades.
  • Mínim de 3 activitats de formació en l’ús dels sistemes implementats a les entitats agrupades.
  • Creació d’una nova línia de serveis d’implementació de sistemes de gestió per qualsevol empresa dins o fora de l’ESS.
  • Execució d’un pla de comunicació i difusió específic per a la nova línia de serveis.

Les entitats agrupades al projecte, amb les que hem coincidit en la participació a l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental i a la XES (de la qual totes som membres), ens han demanat el desenvolupament d’un sistema de gestió en software lliure, que els faciliti la gestió dels seus respectius projectes, així com l’adaptació a les seves necessitats específiques.

En les nostres relacions amb les empreses de l’economia social i cooperativa del municipi i la comarca, hem detectat que la necessitat d’un programari de gestió que sigui modular, escalable i es pugui adequar a les seves particularitats com a empreses cooperatives i de l’ESS per millorar la seva gestió és una necessitat comuna.

Per a nosaltres el projecte singular és una oportunitat de portar a terme aquest desenvolupament.

Un software de gestió, ERP, amb llicència de software lliure, amb mòduls desenvolupats per entitats de l’economia social i solidaria, que poden servir per a moltes altres entitats que tenen necessitats semblants.

Dotar a les entitats del nostre àmbit, l’economia social i cooperativa, d’una eina que els hi permeti ser més eficients en la seva gestió i per tant que puguin centrar els seus esforços en l’assoliment del seus principal propòsits.

Xarxes i contacte: