No hi ha una resposta única vàlida per tothom. Dependrà dels recursos disponibles de la cooperativa, i de les pretensions individuals dels socis a l’hora de voler disposar de major o menor protecció de les contingències que es puguin produir en la relació del treball i també a efectes del càlcul de la pensió etc…

En qualsevol cas, no s’ha d’associar el règim general necessàriament amb el règim més protector, ja que la cooperativa que tingui els seus socis en règim d’autònoms, pot decidir incrementar la cotització (i per tant la corresponent despesa) fins a un nivell similar de protecció, que el que tindrien en règim general.