a) Amb els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius

b) Amb les sancions de caràcter econòmic que per via disciplinària la cooperativa imposi als socis.

c) Amb les subvencions, les donacions i tota mena d’ajut rebut dels socis o de terceres persones per al compliment dels fins propis d’aquest fons.

(art. 85 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).