És un fons de reserva creat per la llei i dotat per la cooperativa, té la finalitat de consolidar econòmicament la societat.

Aquest fons s’ha de dotar amb:

 a) Els percentatges sobre els excedents cooperatius i els beneficis extracooperatius.

b) Les deduccions sobre les aportacions obligatòries en el cas de baixa injustificada o expulsió dels socis.

c) Les quotes d’ingrés o periòdiques.

(art. 81 i 83 de la Llei 12/2015, de 9 de juliol).